Nordmenn flest velger å bo på tettsteder, og flyttestrømmen fortsetter med dagens regjering.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tettstedene fikk 42.000 flere innbyggere i 2022.

Folk strømmer til Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, og det er også her den økonomiske verdiskapingen i Norge er høyest.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik - begge Senterpartiet - bør få ros for at de ikke har snudd flyttestrømmen.

Konflikten mellom sentrum og periferi sitter dypt i den norske folkesjelen og i norsk politisk kultur. Derfor fremstilles det ofte som noe tragisk og et nederlag når folk flytter til tettstedene.

Jeg har ikke noe imot at folk velger å bo på landet. Det er heller ikke et mål at alle beslutninger skal tas av en politisk og økonomisk ledelse som bor i Oslo, og folkevettet er godt fordelt mellom by og land.

Men for klimautslipp og økonomisk verdiskaping er det bra at folk bor tettere:

Hvor har jeg det fra at det også er bra for folk å flytte til byen?

Det finnes faktisk noen holdepunkter i tillegg til at de faktisk har valgt frivillig å flytte til tettstedene.

Levealderen er nokså lik på fylkesnivå. Men når vi ser på lykkefølelse, så er det sannsynlig at det gir økt lykke å flytte til et sted med godt arbeidsmarked og høy verdiskaping.

– Ifølge Norsk Monitor-undersøkelsen kan det tyde på at det er en sammenheng mellom det å kjenne på lav livstilfredshet og lavere fremtidsoptimisme - altså bekymring rundt økonomi, arbeidsliv og bærekraft. Dette gjelder særlig blant de unge under 40 år, heter det på helsenettstedet NHI.no.

Hvorfor er sentralisering et skjellsord?

Spesielt ved forrige valg ble sentralisering brukt som nærmest et skjellsord, og det store målet var å bringe folk tilbake til distriktene.

Heldigvis har det altså ikke gått slik, og det er verdt å undres over hvorfor det skulle være bedre at folk blir boende der de skaper mindre i økonomisk forstand, slipper ut mer klimagasser og (trolig) føler mindre lykke.

Fokuset på distriktene er underlig når folk flest faktisk bor i tettbebygde områder, og her ligger noe av misforståelsen: Motsatsen til Oslo er ikke å bo på landsbygda, men å bo i et tettbebygget område - enten det er Sandefjord i Vestfold eller Raufoss på Toten.

Av landets nær 5,5 millioner innbyggere, bor 4,5 millioner i tettsteder.

De store byene Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim er magneter som trekker til seg vanlige folk og gir dem arbeidsmuligheter og velstand de ellers ikke ville hatt.

Det er en meget god nyhet, selv om noen har interesse av å fremstille det som en tragedie. Det er for øvrig også en trend over hele verden.