Ukraina står i fare for å bli invadert av russiske styrker, og Kina har allerede arrestert og sensurert flere myndighetskritikere i Hongkong.

Likevel ser vi ikke ungdom strømme til gatene eller poste symbolske bilder på sosiale medier.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Stille på Instagram

I flere tiår har befolkningen tatt til gatene for internasjonal solidaritet. På 60-tallet var det store demonstrasjoner mot Vietnamkrigen og Norges tilknytning til USA. I nyere tid har vi sett at disse demonstrasjonene har fått ekstra kraft gjennom sosiale medier. Black Lives Matter-demonstrasjonen etter drapet på George Floyd og Klimabrølet hvor ungdom skolestreiket for klima er noen eksempler. Under Black Lives Matter-demonstrasjonen ble Instagram fylt opp med helt sorte bilder, som viste at den som postet bildet støttet saken.

Nå står demokratiske verdier under angrep, men ungdom strømmer ikke til gatene. Det publiseres verken Ukrainas gule og blå flagg eller en Hongkong-orkidé på Instagram.

Akkurat nå står hundre tusen soldater på grensen til Ukraina. En lignende situasjon Norge selv var i for over 80 år siden. Da var soldatene tyske, og NATO fantes ikke. Uavhengig om soldatene faktisk rykker inn i Ukraina eller bare prøver å forhindre at landet blir en del av NATO, så er det et angrep på demokratiet. Det at Russland prøver å presse Ukraina og NATO til å ikke innlemme Ukraina i forsvarsalliansen strider med suverenitetsprinsippet. Et folkerettslig prinsipp som innebærer at alle stater er suverene og likeverdige, og som er avgjørende for å sikre demokrati.

På andre siden av kontinentet har vi Hongkong, som har vært en demokratisk perle i et kommunistisk Kina. I 2020 innførte Kina en ny sikkerhetslov, som i praksis betyr at Hongkong som selvstyrende region opphører. Sikkerhetsloven gjør at Kina kan arrestere og fengsle regimekritikere, og aksjonere mot alt og alle som kritiserer nasjonale myndigheter. Siden sikkerhetsloven ble innført har det vært flere fengslinger, og skulpturen og museet reist for å minne byens innbyggere om massakren på Den himmelske fredsplass er fjernet. Kinas sensur av egen befolkning har med andre ord nådd Hongkong.

Les også: Dessverre er OL mer enn bare sport

Engasjerer ikke like mye

Målet vårt er ikke å si at Black Lives Matters-demonstrasjonen eller Klimabrølet er mindre viktig enn Russlands trusler mot Ukraina eller Kinas sikkerhetslov i Hongkong, men vi synes det er trist at disse sakene ikke engasjerer like mye.

For vi ser ikke ungdom ta føringen og leder kampen for demokratiet. Vi ser dessverre ikke en hel generasjon med ungdommer stå skulder mot skulder, som strømmer til gatene og brøle utenfor Stortinget. I motsetning til klimakrisen og rasisme så engasjerer ikke ungdom seg på sosiale medier over verken Ukraina eller Hongkong.

Les mer fra Norsk debatt her

Demokratiet er noe Norge har kjempet hardt for, men i dag tar vi den ofte for gitt. Derfor er det spesielt viktig at vi står opp for demokratiet når det er under angrep. Demokratikampen burde være like engasjerende og aktuell som klimakampen og kampen mot rasisme.

Vi ønsker å se en blå og gul button like ofte som vi ser en Black Lives Matters-button, og vi ønsker å se en Hongkong-orkidé pryde totebagger like ofte som vi ser en jordklode.