Gå til sidens hovedinnhold

Thorvald Stoltenberg ville kjempet for solidaritet i narkotikapolitikken

Han ville stilt på Trøndelag Arbeiderpartis fylkesårsmøte denne helgen og forklart hvorfor vi trenger en rusreform - en reform hvor alle skal med.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Denne helgen er det fylkesårsmøte i Trøndelag Arbeiderparti og det nærmer seg landsmøtet i april. Vi kan ikke fri oss fra tanken på hvem som garantert hadde vært der for å påvirke, hadde han fortsatt vært iblant oss.

Det ville Thorvald Stoltenberg. Nøyaktig som i 2015, da han med sin tilstedeværelse bidro til at landsmøtet gikk inn for forsøk med heroinassistert behandling.

I det siste har vi hørt påstander om at Thorvald Stoltenberg kun ønsket å avkriminalisere rusavhengige og ikke en «generell avkriminalisering». Det fremstilles som at Stoltenberg ville vært tilhenger av straff og ruskontrakter. Eller med andre ord tvangstiltak, med hyppige urinprøver mot påtaleunnlatelse overfor ungdom istedenfor å avslutte straffesporet.

Det stemmer ikke.

Les også: Rusreformen vil beskytte våre ungdommer bedre

Glødende engasjert

En av oss undertegnede har sittet utallige timer i flere år på kjøkkenet til Thorvald Stoltenberg og diskutert temaet med han. Han var glødende engasjert. Han var så for en human narkotikapolitikk at man av diplomatiske hensyn bør tone det litt ned, skal man få straffetilhengerne til å lytte.

Dessuten var han medlem av Global Commission on Drug Policy, som tar sterkt til orde for å avslutte krigen mot narkotika.

Se Arild Knutsens tale under Thorvald Stoltenbergs minnestund her.

Thorvald Stoltenberg hadde enormt med kunnskap om narkotikapolitikk og delte raust av egne erfaringer fra sin familie. Dessuten var han blant de beste menneskene vi har hatt blant oss og en stor sosialdemokrat. Mot slutten av sitt liv snakket han varmt om Bent Høie og var svært begeistret for signalene om den kommende rusreformen.

Reformen kan ikke reduseres til å handle om såkalt rusliberalisme. Den er basert på grundig dokumentasjon og regjeringens forslag er en konservativ modell som samtidig er svært humaniserende. Den vil bli vår tids største velferdsreform, som betyr at intoleranse, fordømmelse og straff skal erstattes med toleranse, forståelse og kunnskapsbaserte tiltak.

Nå skal de som til nå har sittet nederst ved bordet endelig få dra nytte av de verdiene som vårt velferdssamfunn er tuftet på.

Det handler om solidaritet. Alle skal med.

«You had right, I had wrong»

Når regjeringen fremmer en konservativ modell for rusreform etter forhandlinger med Kristelig Folkeparti, bør den sosialdemokratiske opposisjonen forstå sin plass og gjøre den mer radikal og kunnskapsbasert og derfor problematisere:

  • De lave mengdebegrensningene.
  • At politiet stadig skal ta beslag i brukerdoser.
  • Manglende amnestilov ved overdosesituasjoner.
  • Gebyret for manglende oppmøte på en kommunal rådgivende enhet.
  • At regjeringen ikke går inn for å slette de sakene fra strafferegisteret som nå er foreslått avkriminalisert.

Alt dette, fremfor å konkurrere med Senterpartiet om å være mest intolerante og mest fordomsfulle. Det er ikke kun Global Commission on Drug Policy som støtter denne politikkutviklingen heller.

I mars 2020 presenterte Norges delegasjon Rusreformutvalgets innstilling for FNs Narkotikakommisjon i Wien. Helseminister Bent Høie og utvalgets leder Runar Torgersen presenterte innstillingen for blant andre FNs narkotikakontrollbyrå, Verdens helseorganisasjon og FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Alle som en uttrykte begeistring for Rusreformutvalgets modell.

Dette var på dette møtet helseminister Bent Høie sa de nå smått berømte ordene: «You had right, I had wrong» til Arild Knutsen, for å illustrere at han har skiftet mening om kriminalisering.

Det var et svært følelsesladet øyeblikk. Både brukerrepresentanter, men også representanter for andre lands delegasjoner gråt tårer av erkjennelse og av alt de har måttet holde ut under gjeldende politikk, over at kampen ikke har vært forgjeves.

Les også: Vil taperne som kjøper sex bli møtt med samme rausheten som rusmisbrukerne?

Utenfor Norges grenser

Norges konservative regjering avslutter straffesporet og det innenfor FNs narkotikakonvensjoner. Det går an!

Norge vil i praksis innføre menneskerettigheter i narkotikapolitikken, de forteller det til hele verden og FNs øverste organer svarte med at dette er «Best practice» og «Look to Norway»!

Det internasjonale samarbeidet gir grunn til å tenke over hva den norske rusreformen vil bety utenfor Norges grenser. På hvilken effekt vår avkriminalisering av rusmiddelbrukere har på andre lands innbyggere. Kriminalisering av rusmiddelbruk har vært brukt som et politisk, antatt, forebyggende verktøy for å oppnå ruspolitiske målsetninger.

Den har foregått helt til det ekstreme. Både her i Norge på 80 og 90-tallet, men særlig i land vi ellers ikke liker å sammenligne oss med. Fortsatt har 35 land dødsstraff for narkotikaovertredelser og 13 land utførte over 180 henrettelser for ikke-voldelige narkotikaforbrytelser bare i 2019. Tusener har dessuten mistet livet i utenomrettslige henrettelser.

Hundretusener sitter i fengsel for rusmiddelbruk. Ofte i overfylte fengsler med kapasitet til en brøkdel av antallet innsatte. Rusmiddelbrukere verden over blir straffet med stokk, pisk, fengsel og bøter over hele kloden.

Ved å opprettholde kriminaliseringen av rusmiddelbruk, legitimerer vi indirekte andre lands bruk av straff overfor sine rusmiddelbrukere. Vi sender et signal til verden om at det er greit å behandle rusmiddelbrukere som fiender av sine samfunn.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Norge har et rykte på den internasjonale arena å ivareta når det gjelder å kjempe for menneskerettigheter, mot dødsstraff og som meklere for fred og rettferdighet. Det er på den bakgrunn viktig at vi nå innfører en mer menneskerettighetsbasert og kunnskapsbasert narkotikapolitikk og forlater straffesporet for godt.

Det var ikke uten grunn at den velrennomerte diplomaten og fredsmekleren Thorvald Stoltenberg valgte å engasjerte seg lokalt, nasjonalt og internasjonalt i narkotikapolitikken under sine siste år.

Han ville stilt på Trøndelag Arbeiderpartis fylkesårsmøte denne helgen og forklart hvorfor vi trenger en rusreform - en reform for alle.

Kommentarer til denne saken