Leiemarkedet er et tidvis brutalt marked. I det siste har det vært satt fokus på økende leiepriser, som gjør at de som har minst å rutte med får stadig færre muligheter til å finne seg et tak over hodet. Dette kan sette leietaker i en desperat situasjon hvor man inngår leieavtaler til ugunst for seg selv. Derfor er det viktig at leietakere er klar over hvilke rettigheter de har.

Det ropes om en ny husleielov, men frem til denne er på plass er leietakere fortsatt i en utsatt og sårbar posisjon. JURK snakker daglig med leietakere som har problemer med utleieren sin.

Det finnes utleiere som blant annet nekter leietaker å ha besøk eller øker husleien ut av blå. Det er derfor viktig at du kjenner til dine rettigheter, slik at du ikke blir utnyttet av utleieren din.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Her er 10 ting som er viktige å huske på i et leieforhold:

1. Les kontrakten

Les alltid leiekontrakten. Hvis det er noe i kontrakten du ikke forstår, spør utleier hva som menes.

Husk også å være nøye på visning og se på eventuelle skader boligen har.

Ikke signer på noe du ikke er enig i. Sjekk blant annet om strøm er inkludert i leien eller ikke, slik at du ikke går på en økonomisk smell senere i høst.

2. Bindingstid og oppsigelsestid

Det er viktig at du vet hvordan du kan komme deg ut av leiekontrakten dersom det blir aktuelt.

Sjekk om du inngår leiekontrakt med bindingstid og hvor lang oppsigelsestiden er.

3. Depositum

Depositum er en sikkerhet for utleier i leietiden.

Husk at depositumet alltid skal inn på en egen depositumskonto, og ikke utleiers private konto. Det er ulovlig at utleier har det på sin private konto.

4. Reklamasjon

Hvis du opplever at noe ikke er som det skal, må du si ifra til utleier med en gang. Ikke la det gå flere uker uten at du har gitt beskjed.

Dersom du gjør det, kan du ende opp med å miste muligheten til å kreve kompensasjon dersom det foreligger en mangel.

5. Mangler

Boligen kan ha en mangel hvis den ikke samsvarer med det som er avtalt, eller hvis kravene i husleieloven ikke er oppfylt. Det kan for eksempel være hvis boligen har mugg eller skadedyr.

Hvis det foreligger en mangel, kan man i noen tilfeller kreve kompensasjon. Les mer om dette i punkt syv.

Les også: Gjengmedlemmene forsøker å se tøffe ut, men er egentlig redde

6. Bevis

Husk bilder og skriftlighet! Ta gode bilder når du flytter inn, og hvis det skulle skje noe underveis i leieforholdet.

Muntlige avtaler er i utgangspunktet like bindende som skriftlige, men det kan være vanskelig å bevise hva som ble sagt over telefon.

Husk derfor å ha ting skriftlig. Skriv e-post og SMS med utleier.

7. Hva kan du gjøre når boligen har en mangel?

Det finnes flere ting man kan gjøre dersom boligen har en mangel. Man kan for eksempel kreve at mangelen blir rettet, et prisavslag i leien for den perioden boligen har en mangel eller få erstatning dersom man har hatt en økonomisk tap på grunn av mangelen.

Husk at man må ha reklamert i tide.

8. Heving

Heving er en egen type kompensasjon som kan være aktuelt dersom det foreligger en alvorlig feil eller mangel med boligen.

Det betyr at leietaker kan flytte ut med en gang og alle forpliktelser til leieforholdet forsvinner.

Det skal veldig mye til før leietakeren kan heve husleiekontrakten. En ødelagt oppvaskmaskin er for eksempel ikke nok.

Ofte har også utleier en rett til å rette feilen først.

Les også: Dagens renteøkning er en god nyhet: Nå er det endelig lys i enden av tunnelen

9. Prisøkning

Vanligvis blir husleien fastsatt til et bestemt beløp. Etter at den er fastsatt, er det kun tre måter den kan endres på: utleier og leietaker kan bli enige om et nytt beløp, ved indeksregulering, eller etter gjengs leie.

Indeksregulering kan kun skje én gang i året etter skriftlig varsel.

Endring til gjengs leie er kun tillatt dersom det har gått to og et halvt år, og det er framsatt skriftlig krav om det seks måneder tidligere.

10. Utleiers adgang til boligen

Utleier kan bare ta seg inn i boligen etter avtale. I tillegg må utleier varsle leietaker innen rimelig tid. I noen tilfeller plikter leietaker likevel å gi utleier adgang til boligen.

Dette kan være dersom utleier skal foreta lovlige forandringer, gjennomføre tilsyn eller vedlikehold av boligen, holde visninger for nye leietakere eller skal forhindre skader på boligen.

Les mer fra Norsk debatt her

Fortsatt usikker? Ta kontakt med et rettshjelptiltak!

JURK gir gratis råd til leietakere og kan blant annet vurdere om du kan ha krav på prisavslag, med å kreve tilbakebetalt ulovlig depositum eller hjelp hvis utleier krever erstatning av deg.

Det finnes også andre tiltak som gir gratis bistand, blant annet Jussbuss, Jussformidlingen og Jusshjelpa i Nord-Norge.