Gå til sidens hovedinnhold

Tidenes politisatsing: En ny grunnmur er på plass

Regjeringen har stått for tidenes satsing på norsk politi og en stor og viktig politireform.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Politiet må fortsatt styrkes og endres, slik at det holder tritt med kriminalitetsutviklingen og publikums forventninger. Men en ny, solid grunnmur er kommet på plass.

Vi har gått gjennom en avgjørende tid for norsk politi. Regjeringen har gjennom åtte år satset kraftig på politiet. Ingen annen offentlig etat har hatt en så stor vekst i antall ansatte. Når budsjettet for neste år nå legges frem, fortsetter satsingen.

Et godt politi, er nok politi

Skal vi ha et godt politi, må vi ha nok politi. For åtte år siden var dekningsgraden på 1,71 per tusen innbyggere. I juni i år var dekningsgraden nådd 2,06. Vi har i dag den sterkeste politibemanningen i moderne tid. Målet regjeringen satte seg er nådd.

Men det betyr ikke at vi er ferdige.

På grunn av økt befolkningsvekst trenger vi flere polititjenestepersoner for å opprettholde politidekningen. I budsjettet for 2022 foreslår regjeringen derfor å bevilge 68 millioner kroner til 55 politistillinger.

Like viktig er det at politiet har de rammene det trenger for å gjøre jobben sin.

Les også: Politireformen som gjorde sårbar ungdom enda mer sårbar

Økte bevilgninger

For å avhjelpe en presset økonomisk situasjon i politidistriktene har det gjennom flere år blitt bevilget midler uten sentrale føringer. Det ble bevilget nærmere 300 millioner kroner i 2017 som politiet selv kunne velge å bruke der hvor behovet var størst. Dette ble ytterligere økt med 100 millioner kroner året etter. I år fikk distriktene ytterligere 100 millioner kroner.

Både i 2017 og 2019 sørget regjeringen for at politidistriktene kunne oppgradere sin bilpark og anskaffe utstyr til operativt arbeid med 100 millioner kroner begge årene.

Bevilgningen til politiets driftsbudsjett har økt med om lag 4,2 milliarder kroner siden regjeringen tiltrådte.

I tillegg har det gjennom perioden blitt bevilget over fem milliarder kroner til større investeringer, deriblant politiets nasjonale beredskapssenter og sikre datasentre i justissektoren.

Et tilgjengelig politi handler ikke bare om geografi, det handler om å være tilstede der kriminalitet begås.

Les også: Politiet nektet å hjelpe da psykiatrisk pasient låste seg inne på toalettet (+)

Kampen mot nettovergrep

Regjeringen vil at kampen mot nettovergrep skal styrkes ytterligere. Derfor foreslår vi å øke bevilgningen til politiet med 5 millioner kroner til politiets nettpatrulje, og til digitalt politiarbeid. I tillegg blir 5 millioner kroner prioritert innenfor politiets gjeldende budsjettrammer til dette arbeidet.

Satsingen på politietterforskning og straffesaksfeltet har gitt resultater. Antallet påtalejurister har siden regjeringen tiltrådte økt med 30 prosent i politidistriktene.

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til flere stillinger i påtalemyndigheten i politiet, og til tiltak som bidrar til at påtalejuristene får økt kompetanse og at hver jurist står lenger i jobben. 10 millioner kroner av disse er foreslår vi å prioritere innenfor politiets gjeldende budsjettrammer.

Les også: Velgerne vet ikke hva slags politi de får med Arbeiderpartiet

Overanalysert og underfinansiert

Da denne regjeringen tiltrådte i 2013 var politiet overanalysert og underfinansiert.

Terrorangrepet 22. juli 2011 hadde avdekket alvorlige svikt og mangler i politiets beredskaps- og kriseledelsesevne, og mangel på organisering, trening og kultur. Politianalysen hadde avdekket store forskjeller i hvordan politiet var organisert, med hvilken kvalitet og effektivitet oppgavene ble løst - og hvordan det enkelte politidistrikt innrettet tjenesten.

Åtte år senere står vi i en helt annen situasjon. Vi har aldri hatt flere politifolk over hele landet enn nå, og politiet er bedre rustet til å bekjempe alvorlig kriminalitet enn noen gang tidligere.

Totalt sett leverer politiet bedre tjenester nå enn før reformen.

Les mer fra Norsk debatt her

Nå er det viktig at moderniseringen av politiet må fortsette. Politiet må tilpasse seg i takt med samfunnet det er satt til å trygge. Men i løpet av de siste åtte årene er en ny grunnmur kommet på plass.

Vi stiller høye krav til politiet vårt. Og det skal vi fortsette å gjøre.