På et ellers kjedelig politisk landsmøte er det et vedtak som vekker reaksjoner blant fagfolk og lærerne: Hardt presset av AUF går Arbeiderpartiet inn for å fjerne fraværsgrensen i videregående skole.,

Vedtaket kommer uten utredning og uten at man har noe klart alternativ.

Det er oppsiktsvekkende at kunnskapsminister Tonje Brenna lukker øynene for kunnskapen om hvor mye fraværsgrensen har fått ned fraværet og det er deprimerende at hovedargumentet var å reversere et grep som ble innført av den forrige regjeringen. Mottoet ser ut til å være at Norge skal i revers, selv på ville veier.

At elever ikke fullfører videregående skole, er et stort samfunnsproblem som verken Ap-styrte eller borgerlige regjeringer har klart å fjerne. Samtidig har vi en stadig vekst av unge uføre, og det går en rød tråd fra ufullført skolegang til arbeidsledighet og etter hvert et liv på utsiden.

Fraværsgrensen har faktisk virket og fått ned fraværet med 27 prosent. Det er oppsiktsvekkende effektivt. Så brutal er heller ikke grensen. Kravet for å få standpunktkarakter er at du holder det udokumenterte fraværet under ti prosent. Elevene kan altså være borte med gyldig grunn, men ikke skulke.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Men kan ikke voksne elever styre dette selv?

Jo, de har selvsagt både plikt og ansvar for egen læring. Men de kan ikke pålegge lærerne å gi standpunktkarakterer til elever som opptrer uansvarlig og skulker seg unna ansvaret og er borte fra timene.

Er det voksne hjemme i Senterpartiet?

Hvis gallupene fortsetter som nå, så ryker Jonas Gahr Støre-regjeringen ved neste valg, og en borgerlig regjering må gjeninnføre fraværsgrensen. Dette er konsekvensen av en snuoperasjon som lærerne advarer sterkt mot.

Håpet er at det er voksne hjemme i Senterpartiet, slik at det ikke blir flertall for Arbeiderpartiets vedtak.

Det er ingen grunn til å utsette elevene i videregående skole for vingling basert på «ikke oppfunnet her», altså en reform man ikke fant på selv.

Hensikten med skoleundervisning er å overføre kunnskap til elevene, men da må man også være til stede i timene. Dette er også en forberedelse til yrkeslivet, der obligatorisk fremmøte er nokså vanlig for å få lønn. Å ha et krav om faktisk å møte opp bidrar til å bygge karakter hos elevene som kanskje har mer lyst til å bli igjen under dyna, og denne karakteren kommer dem til nytte i resten av livet.

Fraværet har gått ned

Kunnskapen vi har viser at fraværsgrensen faktisk har fått ned det udokumenterte fraværet, og det mest løfterike er at det har redusert fraværet mest hos de elevene som hadde mest fravær.

Det er et meget sterkt signal for at fraværsgrensen virker, og det er en sannsynlig hypotese at mindre fravær fører til bedre karakterer og høyere gjennomføring av videregående skole.

AUFs forslag om å fjerne fraværsgrensen burde vært stoppet på Arbeiderpartiets landsmøte. Nå er håpet at Senterpartiet stopper eksperimentet som slipper fri skulk og bidrar til høyere fravær og flere som dropper ut av videregående skole.

Det kler ikke et parti som ønsker å fremstå som et trygt styringsparti å vende ryggen til kunnskap for å gjøre seg populære hos en sterk pressgruppe. Det er faktisk rollen til voksne personer.