Det er veldig bra med foresatte som jobber hardt for riktig undervisning for sine barn, og har tid og kapasitet til å reise til Oslo og treffe politikere.

Det finnes faktisk skoletilbud i Norge som ikke bruker skjerm noe særlig. De har et valg og kan sende sine barn på den privatskolen dersom de ønsker.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Men hva med de barna ingen vil prioritere? Hva med de barna som ikke har noe valg? Der det ikke finne noen skole med riktig tilbud? Eller det ikke er plass på den ene avdelingen som kunne ha passet?

Nok plasser i forsterket avdeling

I år er det 34 (!) barn som ikke får plass på forsterket avdeling i Bergen kommune. Søknaden til forsterket avdeling er sendt etter ønske fra foresatte og inneholder også en anbefaling fra PPT.

Jeg roper til politikerne i hele landet om at barn som søker forsterket avdeling må få plass, men dessverre er jeg for sliten til å reise til Oslo eller krige noe særlig mer enn å skrive dette.

Hvordan er det for et barn når det ikke får det tilbudet i skolen som det trenger?

Les også: Fattigdommen på Østkanten

Jeg vet av personlig erfaring at riktig tilrettelegging og støtte på skolen kan utgjøre forskjellen på om en klarer å ta eksamen og levere inn oppgaver for å få karakterer på vitnemålet.

Flere voksne til å yte omsorg

Noen barn, enten de søker seg til forsterket avdeling eller ikke, trenger og liker voksenkontakt like mye eller mer, enn kontakt med andre barn. Hvorfor skal de ikke få den voksenkontakten de trenger også i skolen?

Hvorfor skal barna lære at det ikke er tid til dem i skolen?

Jeg roper til politikerne om at de må sette inn nok voksne i skolen. Lærere til å undervise. Andre voksne som kan hjelpe til å gi omsorgen barna trenger alle de timene de tilbringer i skolebygget.

Per nå er det altfor mange barn per voksen, selv når alle de voksne er friske (16 barn per voksen i barneskolen).

Les også: Kanseller matpakken!

Hvorfor skal de barna som trenger alternativer bli undervist av voksne som ikke er lærere?

Det er vanlig at andre yrkesgrupper som assistenter og barne- og ungdomsarbeidere tar barn ut i grupper.

Barn som krever ekstra trenger vel en god lærer?

Når blir det disse barnas tur?