Det er trist hvordan Unge Høyres Nicolai Østeby forsøker å definere dårlig råd som et innvandringsproblem, fremfor det store samfunnsproblemet det faktisk er.

Les debattinnlegget her: Fattigdom henger sammen med innvandring

I innlegget hans nevnes språkkunnskaper som en sentral faktor som hindrer mange i å komme seg inn på arbeidsmarkedet og dermed ut av lavere levekår.

Jeg deler disse betraktningene, men savner derimot forslag til politiske løsninger for å få bukt på problemene han beskriver.

Og jeg ønsker samtidig å ta avstand fra påstanden hans om at fattigdomsproblemer ikke trenger sosialpolitiske løsninger. For det gjør vi så absolutt.

Merkelig

Familiene og barna som lever i fattigdom og med færre muligheter enn andre, har ikke behov for å bli fortalt årsaken til fattigdommen, men løsninger til hvordan de kan komme seg ut av den.

Det er oss politikeres ansvar å sørge for at den veien er åpen.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Når mennesker kommer til Norge, til et fremmed land hvor man kanskje ikke kjenner til verken språk, kultur eller sosiale normer, trenger man fellesskapet aller mest. Og i et sosialdemokratisk samfunn så stiller fellesskapet opp når man trenger det.

Språk og språkopplæring er en grunnleggende nødvendighet for å kunne ta del i fellesskapet.

Derfor er det merkelig at Høyre og Frp reduserte muligheten for mange til å komme seg inn på arbeidsmarkedet da de valgte å kutte i norskopplæringen til asylsøkere.

Kuttet sørget for at 250 norsktimer ble redusert til 175. Er det dette Østeby mener må gjøres mer av for at folk skal styrke språkkunnskapene sine?

Ironisk

Utdanning og arbeid er for oss avgjørende for å leve stabile økonomiske liv og vil alltid være vår prioritering. AUF er klare på at vi må ha to tanker i hodet samtidig.

Les også: Min søknad blir automatisk nedprioritert

Østeby kommer med flere påstander, blant annet at det er ironisk at partier som knytter skattelette til økning i fattigdom også er for økt innvandring.

Da ser man vekk fra det faktum at Høyres skatteletter har ført til kutt i velferden til våre aller svakeste gjennom kutt i blant annet AAP og språkopplæring til asylsøkere.

For AUF handler en mer liberal innvandringspolitikk om å se mulighetene for utvikling, fremfor å kun beskrive byrdene. Vi trenger flere arbeidstakere i Norge og vi trenger flere innbyggere for å opprettholde velferdsstaten vår.

Derfor skal vi sørge for at alle som bor og arbeider i Norge får gode muligheter til dette. Første steg er å stryke språkopplæringen, sørge for en skole som ivaretar alle og gi alle muligheter til å delta aktivt i fellesskapet.

Det hjelper ikke å være flink i problembeskrivelse, uten å ha noe politisk vilje.

Fattigdom kan være enkelt å forklare, men vanskeligere å gjøre noe med. Derfor er det bra vi nå har en Arbeiderpartiledet regjering som har politisk vilje.