Avgiftssjokket som har rammet Norsk Elbilforening etter fremleggelsen av statsbudsjettet for 2023, er mildt sagt utladende lesning. Bilimportørenes Landsforbund, Norges Bilbransjeforbund, delvis Opplysningsrådet for Veitrafikken og Norges Automobil Forbund er sjokkskadd og mener forslaget er håpløst.

I reaksjonene på forslag til endring i engangsavgiften ved kjøp av biler, trekker de frem at de «ikke var forberedt», «ikke visste» og at «regjeringen ikke har lyttet til dem».

AMCAR derimot, vil hevde at de omtalte organisasjonen har lyttet like dårlig til regjeringen som regjeringen har lyttet til dem.

AMCAR har lyttet, og vi har advart.

Vi er fristet til å si at alle de som nå «klager» har fått som fortjent. De må gå litt i seg selv.

Kan skylde på seg selv

De fleste med politisk, markeds- og samfunnsmessig vurderingsevne har forstått at også elbilene må begynne å betale engangsavgifter. Det varslede strømsjokket fra dagens regjering er akkurat det Elbilforeningen og flokken rundt har vært med å legge til rette for.

I mitt innlegg «høyere bilavgifter er det siste vi trenger», pekte jeg på nettopp bransjeorganisasjonenes «blinde rytteri for elbilen», der de måtte forstå at det eneste de gjorde var å tilrettelegge for høyere engangsavgifter – for alle.

Derfor er det oppsiktsvekkende å registrere at nevnte organisasjoner er sjokkert fordi politikerne har innført 17.500 kroner i vektavgift i snitt på en middels pløsete elbil.

Les også: Nå vil det lønne seg å velge fossilbil igjen

Det symptomatiske, og beviset på at ingen av de ovennevnte organisasjonene har noen grunn til å klage, er at de ikke tenker langt nok frem. Og man kan saktens spørre om de bryr seg.

For hadde de brydd seg, skulle sjokket heller ha kommet av at engangsavgiften på enkelte bensinbiler økes med 200.000 kroner. Det er her slaget tapes.

Og det er trist å se at AMCAR har stått alene i kampen om å få bilavgiftene ned.

En varslet katastrofe

Vårt mantra i debatten har vært: «de avgiftene man ilegger bensin- og dieselbiler er de avgifter som skal arves av elbilene – når den dag kommer».

Det ser dessverre heller ikke ut som de ovennevnte interesseorganisasjonene har skjønt at veiprising er en dårlig idé. De trykker veiprising til sitt bryst. De legitimerer både prøveordninger og de politiske partiene som støtter dette, som i praksis er alle på Stortinget – unntatt Frp.

AMCAR har advart mot veiprising og kalt det bilismens kryptonitt – akkurat som vi har advart mot det som har skjedd nå. Og tro meg, om du synes det er dyrt å ha bil nå – så bør du grue deg til veiprising blir innført.

Hvis bilbransjen og de andre bilorganisasjonene var så bekymret for avgiftsnivået som de gir inntrykk for, må de gå en runde med seg selv. Forslaget til statsbudsjett var en varslet «katastrofe» som ikke hadde trengt å skje.

Alle som jobber med avgiftsspørsmål relatert til bil vet at Finansdepartementet elsker «vektavgiften», men også at dette er en avgift som kun har til hensikt å ta inn avgifter. Den har ingen andre legitime formål.

Les også: Har Senterpartiet abdisert som distriktenes parti?

Og hadde bransjen og de andre organisasjonene stått sammen med AMCAR om å få bort det vi har kalt «dødens engangsavgift» – som vi foreslo allerede i 2012, fordi tryggere biler gjerne er tyngre, så hadde garantert hverdagen til bransjen og norske nybilkjøpere sett lysere ut i dag.

Der NAF på et tidspunkt sto sammen med AMCAR for å få effektavgiften fjernet, falt de og de andre ut når det kom til å stå på barrikadene for å få fjernet vektavgiften.

AMCAR er så vidt oss bekjent den eneste organisasjonen som faktisk har lagt inn et forslag til regjeringen om nytt engangsavgiftssystem som ikke inneholder vektavgiftselementet.

Kan ikke skille mellom bilister

AMCAR er ikke enige i at det som er foreslått nå vil endre det faktum at vanlige folk vil kjøpe elbiler. Det grønne skiftet kommer til å gå sin gang. Elbiler er fremdeles flere hunder tusen kroner lavere avgiftsbelagt en tilsvarende bensin- eller dieselbil.

AMCARs poeng er at hadde de andre interesseorganisasjonene skjønt det vi skjønner, hadde norske bilister kunne valgt en elbil til en lavere pris i 2023 enn det som blir tilfelle nå.

Les mer fra Norsk debatt

Så når Elbilforeningen beskylder dagens regjering for å gå på diesel, er det grunn til å be Elbilforeningen og de andre å finne frem ladekabelen. Det har vært mørkt i toppetasjen der litt for lenge.

Det er på tide å få på lysene så man ser hovedutfordringen, legitimering av bilavgiftene – ikke hvem som skal betale mest. Bil- og bransjeorganisasjonene må bestemme seg om man skal være en interesseorganisasjon for bilisten, eller for den til enhver tid sittende regjering.

For AMCAR er dette enkelt: vi er for bilisten – uansett rekkevidde.