Gå til sidens hovedinnhold

Tror virkelig de rødgrønne politikerne at spart formueskatt går til champagne og kaviar?

Er det mulig å få de rødgrønne til å forstå at mesteparten av midlene er reinvestert i bedrifter, skriver James Stove Lorentzen.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Nylig behandlet Stortinget «perspektivmeldingen». I partienes merknader kan vi lese følgende:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt vil påpeke at det ikke finnes noen dokumentasjon for at kutt i formuesskatten fører til økte investeringer, snarere tvert imot. Fra et statsfinansielt synspunkt har disse pengene, som kunne vært anvendt til andre formål, regelrett blitt kastet bort».

Kastet bort!

Det viser en oppsiktsvekkende mangel på forståelse for finansiering, investormarkeder og formueskatten. Det er greit å være uenig om formueskatten, og de rødgrønne kan få mene at man ønsker større omfordeling i samfunnet, men å mene at pengene regelrett er «kastet bort» blir helt galt.

Tror virkelig de rødgrønne politikerne at spart formueskatt går til champagne og kaviar? Eller er det mulig å få dem til å forstå at mesteparten av disse midlene er reinvestert i bedrifter. Enten eksisterende eller nye.

Klikk her for å abonnere på Norsk debatt sitt nyhetsbrev

Vi vet ikke hvordan det hadde vært

Basert på en skrivebordsøvelse av en rekke professorer har det dannet seg et inntrykk av at kutt i formueskatten ikke fører til økte investeringer, snarere tvert imot! La oss ta en diskusjon om det.

Det er ikke mulig å nøyaktig måle effekten, fordi hva skal man måle mot? Vi vet jo ikke hva som hadde vært situasjonen om regjeringen ikke hadde kuttet formueskatten.

Les også: Jeg har bare to valg. Ingen av dem er gode

Arbeidsledigheten kunne vært større, investeringene lavere, nye vellykkete selskaper hadde kanskje ikke sett dagens lys. Det vil man aldri kunne vite.

Som eksempel kan vi ta en rekke av børsens kreftforskningsselskaper. Disse kan være grunnlagt for 10-15 år siden, først nå ser vi muligheter for gjennombrudd eller kollaps. Selskapene er i stor grad finansiert av privat kapital fra formuende nordmenn.

Poenget er at ting tar tid, og koster masse penger. Målbare resultater som politikere og akademikere kan vise til, og bruke i sin argumentasjon mot kutt i formueskatten er vanskelige å identifisere. Og umulig i en kort tidshorisont.

Det er så mange andre faktorer som spiller inn samtidig. Men noe vet vi.

Ti milliarder i ti år er 100 milliarder

I følge Oslo Børs er over 52 milliarder kroner hentet inn fra investorer i løpet av 2020. Totalt var det 54 børsnykommere og nesten en tredjedel av disse var grønne aksjer. Utviklingen har fortsatt i 2021.

Mye av investorpengene kommer fra utlandet, men vi ønsker vel at også norske investorer skal være med å forme norsk næringsliv? Hvor mye mindre kapital hadde blitt investert av nordmenn hvis formueskatten hadde vært 10-14 milliarder høyere?

For hver krone som betales i formueskatt koster det bedriften cirka 1,4 (forutsatt at bedriften må betale utbytte for at eier skal betale formueskatt), alternativt krone for krone når det går rett fra eier.

Les også: Korona-krangling: Arild Rønsens impotente forsøk på sverting

Dette utgjør for staten 15-16 milliarder som til en stor del ville vært disponibelt til disse tusenvis av bedrifter. Er det rimelig å tro at denne skatten ville akselerert utviklingen av flere norske suksesshistorier innen health- og biotek, fintech, greentech også videre og gitt Norge flere enhjørninger (suksessfulle vekstbedrifter), vekst og arbeidsplasser?

Ti milliarder i året i ti år er jo tross alt 100 milliarder.

Det er også vanskelig å tenke seg at det ikke ville vært vekstfremmende, eller man kan stille seg spørsmålet: Får vi mer ut av disse midlene hvis staten drar dem inn i skatt?

Les mer fra Norsk debatt her

Hvis målet er omstilling fra olje til en grønnere hverdag, samt behov for nye produktive arbeidsplasser, så er ikke svaret å tappe næringslivet og investormarkedet for ressurser.

Nå må velgerne våkne og se at et rødgrønt flertall er destruktivt for omstillingen av norsk økonomi.

Kommentarer til denne saken