Jeg ser «Helgemorgen» på NRK. Trygve Hegnar mot Norske Samers Riksforbund. Her slipes knivene. Ingen tegn til kompromissvilje.

Er Finansavisens redaktør på jordet? Ja – i denne saken er Trygve Hegnar på jordet. Men han kan få rett hvis vi ser noen år fram i tid.

Hegnar mener at «samene» er usolidariske og egoistiske; at de ikke skjønner at seks milliarder – som det har kosta å bygge vindturbinparken på Fosen – er mye penger. Og at disse milliardene må «med i regnskapet» i kampen om Fosen.

I så henseende tar Hegnar feil, for Høyesteretts dom er krystallklar.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Turbinene må rives

Vindturbinene på Fosen representerer et menneskerettighetsbrudd. Altså må de som er ansvarlig for ugjerningene -staten/regjeringa – rydde opp etter seg. Per i dag gjelder én stemme i denne saken:

Hvis reindriftssamene mener vindturbinene er uforenlig med reindrift – ja, så må turbinene rives. Helt uavhengig om det har kosta seks milliarder å sette dem opp og at det kan koste noen hundre millioner å rive dem.

Så lenge Norge har skrevet under på FN-konvensjonene om urfolks rettigheter, må vi nødvendigvis rette oss etter dem. Sånn som Høyesterett gjør.

Men etter Fosen – hva bør da skje, i potensielt kommende konflikter? Hvor stor makt skal noen promille av landets befolkning ha over store deler av norske landområder?

Vi snakker om ørsmå minoriteter

Det opprettes stadig naturreservater i Norge. Områder der det legges store restriksjoner på annen virksomhet enn den som hører naturen til. Er det kanskje mulig å opprette ett stort reservat der reindriftsnæringa får vetorett?

Sørsamisk er et utrydningstrua språk, og her har Norge et åpenbart ansvar. Det er i reindriftsnæringa dette språket i all hovedsak holdes levende – men vi snakker om ørsmå minoriteter.

Les også: Nord-Norges økonomiske mareritt er reindriftsnæringen som den nye oljen

Under tusen mennesker i Norge behersker sørsamisk, og rundt regna 30 skoleelever har det som morsmål.

Her må vel noen fornuftige mennesker kunne komme sammen å bli enige om et kompromiss?

For det er uakseptabelt at noen promille av landets befolkning skal ha makt til å bestemme store deler av den industrielle utviklinga i landet vårt.

Men – Fosen er år 0. Her må vi gjøre alt på samenes premisser. Bare slik skapes et klima som gjør det mulig å unngå lignende konflikter i framtida.