I snart åtte år har Vedum kritisert regjeringen for å ikke gjøre nok for distriktene. Da jeg møtte ham til debatt om distriktenes muligheter og utfordringer, så jeg fram til å høre Vedums planer for å møte utfordringene Distrikts-Norge står overfor.

Jeg er forundret over at Vedum ikke ønsker å snakke om hva vi kan gjøre for å bidra til vekst og utvikling i distriktene. Han velger å bruke all sin taletid på tom retorikk og kritikk.

Les også: Hva vil du gjøre for Mina (3), Vedum?

Trendene er velkjente i Norge som i resten av Europa: De unge søker mot byene, mens de eldre blir igjen på bygda. Det er synd, for det er i Distrikts-Norge vi finner ressursene og næringene vi skal leve av i fremtiden.

Når man hører Vedum snakke, kan man få inntrykk av at bygdas utfordringer med fraflytting startet da Høyre kom til makten i 2013, og at ungdommen vil strømme i hopetall til bygda dersom Senterpartiet skulle vinne valget i år.

Det er i beste fall sjarmerende naivt.

Ungdommen savner ikke kemnerkontoret

Vedum og jeg har et felles mål. Vi ønsker at folk skal kunne bo, jobbe og leve gode liv i hele Norge.

Men vi skiller lag i politiske løsninger. Mens Høyre og regjeringen erkjenner at distriktspolitikken som har blitt ført de siste 60 årene ikke har lykkes i å beholde ønsket bosettingsmønster i Norge, later Sp til å tro at gårsdagens løsninger - som ikke bidro nevneverdig til vårt felles mål i distriktspolitikken - vil fungere på dagens utfordringer.

Mens Senterpartiet tror alle utfordringer kan løses med mer penger, lytter vi til de unge om hva som skal til for at de vil jobbe og bo i distriktet. Det er de unge som er fremtiden for Distrikts-Norge.

Les også: Størst tro på Støre, men flest ønsker seg Solberg som statsminister etter valget

Vi er i gang med ikke én, ikke to, men tre distriktsstrategier for å peke ut en ny retning for en nyskapende distriktspolitikk, som svarer på utfordringene som gjelder i dag.

Jeg tror nemlig ikke ungdommen flytter fra distriktene kun fordi det lokale kemnerkontoret legges ned. Jeg tror de flytter fordi verden er mindre nå enn den var på 50-tallet.

Det er bra at de unge drar ut og opplever verden. Men vi vil gjerne at de kommer tilbake når de skal etablere seg. Da trenger vi like spennende muligheter på Finnsnes som i Oslo.

Det handler om spennende og meningsfulle jobber. Det handler om gode veier og høyhastighetsbredbånd. Om desentralisert utdanning. Det handler om kompetansebygging. Om attraktive lokalsamfunn, og ikke minst å legge til rette for at jobbene skapes i privat sektor. Det er der velferden skapes. Dette motarbeides aktivt av Senterpartiet som vil skrote EØS-avtalen.

Hva skjedde da Vedum styrte landet?

Det er påfallende hvor stor tro Vedum har på virkemidlene som åpenbart ikke har fungert. For hva skjedde egentlig da Vedum og Senterpartiet styrte landet?

Det ble flere tusen færre gårdsbruk, enorme jordbruksarealer forsvant, hundrevis av skoler forsvant, og flere flyttet til de fem største byene enn i landet for øvrig. Akuttfunksjonene på sykehusene i Florø, Larvik, Moss og Stensby ble lagt ned.

Jeg stiller meg undrende til hvordan Vedums politikk skal løse utfordringene på bygda, når «reversering» er eneste politiske mantra. Vedums løsninger fungerte ikke i 2013. Hvorfor skal de funke nå?

Det eneste nye forslaget jeg har fått med meg fra Senterpartiet den siste tiden, er at folk som fyllekjører på bygda skal få beholde førerkortet.

Er reversering alt bygda får?

Ellers går det i vante baner. Reversering. Reversering. Og mer reversering. «Stordrift og sentralisering»-retorikken går på autopilot, mens konkret politikk for å styrke distriktene glimrer med sitt fravær.

Det er forstemmende at Senterpartiet vil kreve flere milliarder mer i skatt fra folks lommebok, kun for å rygge tilbake til gårsdagens løsninger som ikke funket da, og som ikke vil funke nå.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Da Senterpartiet styrte landet, var du heldig om du kjente lukten av ny asfalt. Noen satsing på utdanning og kompetanse toppet heller ikke prioriteringene.

Vedum er kretsmester i å snakke om hva han er mot. Men hva i all verden er han egentlig for? Å sette bygda og byen opp mot hverandre ser hvert fall ut til å være Senterpartiets valgkampstrategi.