Norge har spart flere tusen menneskeliv på en bedre bekjempelse av covid-19 enn de aller fleste moderne land, men nå er det mørke skyer på himmelen.

De neste tre månedene vil det dø 1.400 mennesker av korona her i landet, hvis vi ikke blir flinkere til å bruke munnbind, viser prognosene til healthdata.org.

Hvis du tror korona er over, så er det dessverre ikke riktig.

De siste måneden er det spredt mange falske nyheter og myter om korona, vaksine og korona-tiltak.

Den største myten er at korona-tiltakene var helt unødvendige, og at Norge egentlig var verst i klassen.

Tallene viser en helt annen virkelighet hvis vi seer på antall døde per en million innbyggere i de nordiske landene:

  • Sverige: 2.133 døde per million
  • Finland: 1.428 døde per million
  • Danmark: 1.345 døde per million
  • Norge: 829 døde per million

Med like høy dødelighet som Sverige, ville vi altså hatt nesten åtte tusen flere dødsfall her i landet.

Her kan du se oppdaterte tall: Covid-19-pandemien land for land

På verdensbasis nærmer antallet covid-dødsfall seg syv millioner, altså vesentlig mer enn hele Norges befolkning.

Folk dør av covid-19 hver eneste dag, og prognosene peker dessverre oppover.

Nøyaktige tall er vanskelig å få, siden Kina åpenbart lyver om pandemiens konsekvenser. Ifølge offisiell «statistikk» har bare 5.200 dødd (altså omtrent like mange som i Norge). Dersom vi antar at Kina har like mange dødsfall som gjennomsnittet i verden, er det virkelige tallet 1,2 millioner dødsfall!

Norge blant de beste i klassen

Hvis vi ser på tallene land for land, så er det mange halvt utviklede vestlige land som topper listen - altså land som Montenegro, Kroatia, Tsjekkia og Slovakia - for å nevne noen. Også USA og Storbritannia ligger høyt målt i antall dødsfall per en million innbyggere.

Norge ligger under gjennomsnittet før vi regner inn reelle tall for Kina, og landene som har relativt få covid-19-dødsfall ligger rundt Ekvator eller er utviklingsland, noe som tyder på at klima betyr noe, men også dårlig statistikk på grunn av hull i rapporteringssystemene.

Bortsett fra Japan og Australia er det ingen moderne i-land som har bedre statistikk enn Norge.

Har vi glemt pandemien?

Det pussige er likevel at nå dør nordmenn som aldri før av pandemien, samtidig som vi i praksis ikke har andre restriksjoner enn oppfordringer om å holde seg hjemme ved sykdom, fylle opp vaksinedosene og bruke munnbind når man kan være syk.

Myten om at vaksine var tull og at alle tiltak unødvendige er ulogisk når vi ser at dødsfallene øker, mens tiltakene synker. Det betyr ikke at vi bør glemme lærdommen om tiltak som ikke hadde noen betydning - som hytteforbud og skolenedstengninger. En ny runde med knallharde symboltiltak er det ingen som ønsker.

Mer enn 10 dødsfall om dagen

De siste ukerapportene til Folkehelseinstituttet viser at covid-19 fortsetter å øke, men at antallet nye innleggelser på intensivavdelinger er lavt. Bare to tredjedeler av aldersgruppen mellom 65 og 74 år har tatt den 4. dosen, selv om det er en klar sammenheng som viser at vaksine beskytter mot alvorlig sykdom.

I uke 51 var det 88 covid-19-assosierte dødsfall, og i uke 52 var det 80 dødsfall. Årsaken til at det likevel er få som legges inn på sykehus er trolig at dødsfallene skjer blant svake personer på sykehjem - mennesker som er for skrøpelige til å tåle en tøff behandling.

Bruk munnbind!

Det viktigste vi kan gjøre er å lytte på oppfordringene om å bruke munnbind, spesielt hvis man har mistanke om at man kan ha sykdommen.

Prognosene viser at vi vil spare nesten 1.000 dødsfall frem mot april hvis 80 prosent bruker munnbind, viser fremskrivningene fra Healtdata.org.

Ingen ønsker seg tilbake til nye runder med knallharde koronatiltak, men de færreste av oss er likegyldig til at det dør 10 stort sett eldre menneske av covid-19 hver eneste dag.

Pandemien er slett ikke over.