Gå til sidens hovedinnhold

Tvinges til å levere varer med lastesykler og små, elektriske varebiler

Oslo kommune og det sittende byrådet har allerede kommet langt i å gjøre det vanskelig å drive handel i det sentrale Oslo. Nå bestrider de at de har et ansvar for trygg varelevering.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Den pågående og prinsipielt viktige rettstvisten om vareleveringsforholdene i Oslo mellom Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter (LUKS) og Oslo kommune har vært påfallende lite kommentert av presse og politiske partier. Dette til tross for at det endelige resultatet av denne vil få stor betydning i kommuner i hele landet.

LUKS er en medlemsorganisasjon som medvirker til reduksjon av belastningslidelser, yrkessykdom og ulykker hos distribusjonsansatte, samt økt effektivitet og ressursutnyttelse innen distribusjon.

Les også: På tide med partnerbytte, Trygve?

I LUKS sitt styre sitter representanter for NHO, NCF, Landbruksamvirket, NNN, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet. Organisasjonen besitter stor ekspertise på de nevnte områdene.

Kommunen bryter arbeidsmiljøloven

Saksøker LUKS mener kommunen bryter både arbeidsmiljøloven, arbeidsplassforskriften og byggherreforskriften når de ikke tar ansvar for å legge til rette for trygg og lovlig varelevering i Oslos gater.

Vareleverandørenes sjåfører utfører store deler av sitt arbeid utenfor egen arbeidsgivers grunn og på grunn eid og kontrollert full ut av Oslo kommune. Oslo kommune er den eneste som kan påvirke arbeidsmiljøet for de varemottakene, fremholdes det.

Oslo kommune bestrider at den har noe slikt ansvar etter loven.

Hvis LUKS taper

LUKS tapte i Tingretten i fjor høst og saken kommer opp i Lagmannsretten etter Stortingsvalget i år.

Taper LUKS der vil saken ganske sikkert gå til Høyesterett. Tap også der vil utløse krav overfor Stortinget om endring av loven slik at kommunen må legge til rette for lovlig varelevering på egen grunn.

Hvis LUKS vinner

Vinner derimot LUKS saken i siste instans kan Oslo kommune bli tvunget til å tilrettelegge for trygg varelevering i hele byen.

I praksis vil dette blant annet bety at varelommer må etableres overalt, der sykkelfelt i dag gjør det umulig å levere varer lovlig. En slik vareleveringslomme kan fort koste opp mot en million kroner å etablere per stykke.

Uholdbare forhold

Som fagpressejournalist har jeg fulgt denne saken på nært hold og vært på befaring mange steder i Oslo og sett hvilke uholdbare forhold vareleverandørene arbeider under.

I Suhmsgate er eksempelvis varemottaket til Joker Kirkeveien innestengt av sykkelfelt på to kanter, noe som gjør lovlig varelevering helt umulig. Kommunen har lagt opp til lossing hundre meter unna. Om varer skal leveres lovlig til butikken, er konsekvensen at den må legges ned – i likhet med mange andre butikker i byen.

Oslo kommune og det sittende byrådet har allerede kommet langt i å gjøre det vanskelig å drive handel i det sentrale Oslo. Vareleverandører skal tvinges til å levere varer med lastesykler og små elektriske varebiler som ikke egner seg til levering av større mengder tyngre gods.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

En ikke-sak

At problemstillingen er en ikke-sak i de politiske miljøene og i de større mediene foran et stortingsvalg er uholdbart.

Det burde for lengst har vært igangsatt en åpen og prinsipiell debatt om hvorvidt og hvordan det skal tilrettelegges for trygg varelevering på kommunal grunn i Norge, uavhengig av den pågående behandlingen i rettssystemet.

Hva de ulike politiske partiene mener om spørsmålet trenger vi tydelige signaler på, før vi går til valgurnene i september.

Kommentarer til denne saken