Spørsmålet om å legge ned Ullevål sykehus er ikke avklart. Alle partier i Oslo, unntatt Høyre, går inn for å bevare Ullevål.

Alle fagforeningene ved Oslo universitetssykehus, Legeforeningen og Norsk sykepleierforbund - samt en stor aksjonsgruppe - går også sterkt imot nedleggelse.

Så sent som 20. januar i år ga statsminister Støre og finansminister Vedum uttrykk for at regjeringen vil lytte til folket og ikke tre beslutninger ned mot den lokale viljen.

Men de gjør det motsatte. Vedum snakket varmt om Ullevål før valget, men ble taus etterpå.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Utbyggingen av Oslo universitetssykehus er den viktigste helsepolitiske saken for mange tiår fremover. Den planlagte utbyggingen på Rikshospitalet vil koste flere titalls milliarder kroner. Allikevel ville man ikke utrede Ullevål-alternativet ordentlig, noe mange mener blir billigere og bedre, blant annet fordi cirka 110.000 kvadratmeter med lokaler er nye og velfungerende.

Statsminister Støre og helseminister Kjerkol mener det vil gå ut over spesialistdekningen i resten av landet hvis man beholder Ullevål.

Nå ligger Oslos øyeavdeling på Ullevål. Det vil ikke gi flere øye-spesialister i distriktene hvis man flytter avdelingen til Rikshospitalet.

Det samme gjelder de andre avdelingene på Ullevål. Det er befolkningens helseproblemer som avgjør hvor mange spesialister man trenger, ikke den geografiske plasseringen av disse.

Les også: Vedum får massiv kritikk etter Ullevål-nederlag: - Det klarte vi ikke å få til

Det er flere grunner til å bevare Ullevål:

Det er en stor tomt der som kan utvides ved behov. Det akuttmedisinske og traumekirurgiske miljøet på Ullevål er kjent både i Norge og internasjonalt. Dette har man sett ved mange store ulykker og skader, blant annet etter terrorhandlingene 22. juli 2011.

Det tar mange år å bygge opp et så tungt fagmedisinsk miljø. Dette vil man nå splitte opp.

De tyngste akuttmedisinske ekspertene ved sykehuset har gjentatte ganger gått ut i media og advart mot dette. Flere av disse professorene har vært rådgivere i WHO. Der blir de hørt, mens regjeringen vil ikke lytte.

Vi opplever nå en pandemi som ikke kom overraskende - og ikke vil være den siste. Dette krever smittevern av høy kvalitet. Da man begynte å bygge sykehus for over 100 år siden forstod man at man måtte skille ut avdelinger med smittepasienter fra de øvrige.

Nå vil man plassere en ny infeksjonsavdeling i en høyblokk på Rikshospitalet i det som mange betegner som et «smittetårn». Mange infeksjoner smitter også gjennom luft. Derfor er det viktig med avstand.

Les også: SV lover beinhard kamp for å bevare Ullevål sykehus: - Mange er skuffet

I akuttmedisinen er det mange pasienter som innlegges etter traumer, skader, voldshendelser, akutte forgiftninger og selvmordsforsøk. Mange av disse har alvorlige psykiske problemer og må overføres til psykiatrisk avdeling etter akuttmedisinsk behandling.

I dag er det både akuttmedisinske og psykiatriske avdelinger på Ullevål, hvor det er lett å overflytte pasientene.

Jeg har vært overlege i psykiatri ved Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål sykehus i 35 år, og har overført mange hundre pasienter til psykiatrisk avdeling på samme område. I de nye planene skal den medisinske behandlingen foregå på Rikshospitalet, mens den psykiatriske skal foregå på det nye Aker sykehus.

Man vil altså heller transportere pasientene flere kilometer med ambulanser, og ved særlig uro med politiet, enn å ha en smidig overføring på samme sykehus.

Helseminister Kjerkol vil bygge det mest moderne sykehuset i Norge uten nærhet til en psykiatrisk avdeling, noe som er enestående internasjonalt.

Les mer fra Norsk debatt

Sykehusplanleggerne i vårt område har vist seg som lite fremsynte. Man besluttet å legge ned Aker sykehus, men ombestemte seg.

Ahus ble bygget for lite. Follo-sykehuset ble vedtatt bygget, men så droppet etter å ha brukt mange millioner kroner på utredninger. Kalnes sykehus ble for lite.

Mange mener at det planlagte høyhuset på Rikshospitalet blir for lite, uten muligheter for utvidelse på den trange tomten.

Hvorfor ikke lytte og lære av erfaringer?