Tirsdag 28.09 tok Debatten, med Fredrik Solvang på NRK, for seg underernæring på sykehjem i Norge. Dette er et tema som må løftes frem og settes på dagsorden slik det ble gjort av NRK. Men jeg ønsker å påpeke at mat er mye mer enn næringsstoffer.

Mat er kultur, tradisjoner og en sosial arena, og medfører sansestimuli på alle måter!

For mange av oss er måltidene høydepunkter, både i det daglige og til fest. Måltidet kan bringe frem gode minner og historier, trekke frem kulturarven og bidra til hverdagsglede for oss alle.

44,4 prosent er underernært

Rapporten fra Helsedirektoratet om ernæringsoppfølging av sykehjemsbeboere viser at under halvparten av eldre beboere ved norske sykehjem har blitt vurdert for ernæringsmessig risiko i løpet av de siste 12 måneder. Av dem er 44,4 prosent underernært eller er i risiko for å bli det.

Hvorfor ikke alle er kartlagt, når Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring har tydelige føringer for dette, er vanskelig å si.

Kan det skyldes underbemanning, dårlige rutiner, manglende kunnskap eller verktøy som ikke er tilrettelagt for bruk i hverdagen ved institusjonen – eller en kombinasjon av disse?

En ting vet jeg med sikkerhet: det er ikke på grunn av manglende velvilje blant ansatte på norske sykehjem!

Hjelpemiddel for alle beboere

Livsglede for Eldre har gjennom hele 2021 hatt fokus på mat og måltid gjennom årets livsgledefokus. Målet for Livsgledefokus 2021 er å bidra til økt matglede, engasjement og fagkunnskap om mat og måltid. Livsgledefokuset er et hjelpemiddel for at alle beboere ved livsgledehjem får ivaretatt sine grunnleggende behov for mat, ernæring og gode måltidsopplevelser.

Livsgledehjemmene rundt omkring i landet har virkelig engasjert seg i temaet, og delt mange fantastiske måltidsopplevelser merket med #Livsgledemat i sosiale medier.

Sammen har vi hatt fokus på næringsstoffer, kultur, tradisjoner og å skape gode sosiale måltidsøyeblikk. Det er jobbet med matlyst, medvirkning, tilpasset hjelp og stimulering av sansene.

Matdager er feiret, og underernæring og dehydrering er forebygget. Frivillige har blitt invitert til å bidra, både med mat og som måltidsvenner, og de har skapt gode generasjonsmøter. Sesongens råvarer har hatt hovedrollen og vært med som garnityr og dekorasjon under mange måltider.

På slutten av året vil et av livsgledehjemmene som har utmerket seg spesielt på området vinne årets livsgledepris for mat og måltid.

Les også: - Jeg er en sint og skuffet fastlege!

Ernæring er så mye mer enn hvor mange kalorier man spiser

Målet med nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring er at underernærte og personer i ernæringsmessig risiko blir identifisert og får en målrettet ernæringsbehandling.

Les mer fra Norsk debatt her

Ernæringskartlegging er viktig, det er det ingen tvil om. Men ernæring er så mye mer enn hvor mange kalorier vi spiser eller ikke spiser. Våre eldre trenger ikke å bli ernæringsbehandlet. De trenger god og næringsrik mat. De trenger mat som stimulerer sansene. De trenger hyggelige rammer rundt måltidene, og de trenger medvirkning, hjelp og tilrettelegging, slik at de har lyst og mulighet til å spise maten de får servert.

De trenger mat og måltidsglede. De trenger #Livsgledemat.