Gå til sidens hovedinnhold

Ungdom må få jobbe!

I dag blir ungdom motarbeidet av myndighetene i jobbmarkedet, med byråkrati og høye avgifter.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Unge i jobb betyr mer økonomisk frihet til den enkelte, i tillegg til at det er et uvurderlig bidrag til landets verdiskapning.

Derfor vil Frp og FpU kjempe for at ungdom kan opprette enkeltpersonforetak og starte egen gründervirksomhet.

Vi vil skrote loven som hindrer ungdom i å sitte i kassen i dagligvarebutikker, og selvsagt ta tilbake jobbene vi har mistet til Sverige.

Motarbeidet i jobbmarkedet

Å etablere et enkeltpersonforetak er ofte den enkleste måten å starte en bedrift på. Men i dag er hovedregelen at ungdom under 18 år ikke har anledning til å starte enkeltpersonforetak, med mindre de søker statsforvalteren med tillatelse av verge.

Les også: Merkelappene som klistres på dem er i økende grad det nye maktspråket i Norge

Over hundre videregående skoler har valgfaget «entreprenørskap og bedriftsutvikling» som gjør det mulig for elevene å starte egen elevbedrift, der læreren har ansvaret. Som en del av opplæringen må alle elev- og ungdomsbedriftene avvikles når skoleåret er over, selv om elevene ikke vil.

Hvorfor i all verden tillater man vrakingen av et slikt potensiale av gode forretningsideer?

Forslaget om å muliggjøre opprettelse av enkeltpersonforetak for sekstenåringer er til behandling på Stortinget.

Ungdom med store drømmer

Ungdom med store drømmer som er villig til å jobbe hardt for å nå dem, fortjener selvsagt muligheten til det. Virkelige suksessfulle entreprenører er det veldig få av i dag, men vi trenger mange flere dersom norsk økonomi skal greie å omstille seg i tide.

Vi tror en del av løsningen på omstillingen er å satse på ungdom med store drømmer.

Svekker ungdommens posisjon

Byråkrati som motarbeider ungdom fra å jobbe, finnes det mange eksempler på. Frp og FpU vil blant annet fjerne lovgivningen som hindrer alle under 18 år å selge varer med aldersgrense.

Denne bestemmelsen mener vi burde vært skrotet for lenge siden. Den er kun med på å svekke ungdoms posisjon i jobbmarkedet og gjør det vanskeligere for butikker å ansette dem.

Vi mener at ungdom flest anses som modne nok til å ta kloke valg, når de har vist seg tillitten verdig i en ordentlig jobb. De bør også få tillitten til å håndtere varer med aldersgrense, som sigaretter, snus og øl, når de ellers har fått tillitt til mange andre ting og vist at de kan stoles på.

Dette bør være opp til butikkene og ikke staten å bestemme.

Tar tilbake arbeidsplassene

Vi må ikke bare fjerne byråkrati, men også skape flere jobber til unge med en næringsvennlig politikk.

Under koronapandemien har handelslekkasjen til Sverige midlertidig stoppet med de stengte grensene. Dette har gitt en vesentlig større omsetning hos lokale dagligvarebutikker i Norge.

Butikkene har ansatt mange flere som en følge av den økte omsetningen. Arbeidsplassene har nå blitt flyttet tilbake til Norge fra Sverige. Mange av dem som har fått jobber eller utvidet stillingsprosent i dagligvarehandelen er unge mennesker. Mange har fått en fot innenfor arbeidslivet.

Med andre ord har vi endelig klart å ta tilbake jobbene til mange unge, som vi tidligere har mistet.

På tide å kutte avgiftene

Dessverre kan dette bli kortvarig. Når vi nærmer oss slutten på pandemien og grensene åpner opp igjen, er ikke norsk dagligvare konkurransedyktig med Sveriges lave avgiftsnivå.

Når grensehandelen normaliseres, må norsk dagligvarebransje regne med å tape mange milliarder kroner på gjenåpnede grenser. Dette er både tapte inntekter og tapte arbeidsplasser i en bransje med mye ungdom, hvor flere kunne trengt en jobb.

Vi tror på frihandel og på konkurranse. Derfor mener vi at det er på høy tid at vi kutter i avgiftene slik at norsk dagligvare er konkurransedyktig mot svensk dagligvare. På den måten sikrer vi både flere jobber til ungdom, samtidig som vi sparer flere milliarder til støtte for norsk næringsliv.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Frp og FpU vil at ungdom får jobbe. Politikken som bidrar til dette målet er vi en forkjemper for.

Derfor må vi stoppe at ungdom blir motarbeidet i jobbmarkedet. Både når det gjelder ungdoms rettigheter til å starte egen bedrift, skrote byråkratiserende lover som er i veien, eller avgiftskutt for ta tilbake jobbene fra Sverige.

Vi tror på ungdommen, på framtiden og på fremskritt!

Kommentarer til denne saken