Mathias Opdal Weseth fra Akershus Unge Høyre skriver i Nettavisen at Senterpartiet slenger rundt seg med useriøse påstander om EU, og at det ikke kan komme noe godt ut av en reforhandling av EØS-avtalen. Han begrunner dette overraskende nok med Brexit.

Først og fremst så er Storbritannia svært fornøyde med avtalen de har sikret seg. De har tilgang på det indre markedet, de kan gi subsidier til sine egne bedrifter, de har full kontroll over sine grenser og EUs rettssystem vil ikke lenger være overordnet det britiske rettssystemet.

Storbritannia har fått gjennomslag for sine viktigste krav som skulle gi britene selvstyret og suvereniteten tilbake. Etter to valg og en folkeavstemning har Storbritannia endelig levert på folkekravet om å forlate EU.

Les også: Hastevedtak på enda et sviktende grunnlag

Man kan likevel merke seg hvor likegyldig Weseth og Unge Høyre er til vanlig folks jobber og inntekter når han hevder at fiskenæringen er uviktig fordi fotballaget Manchester City eid av en styrtrik oljesjeik fra Emiratene omsetter for mer penger enn britisk fiskeindustri.

Det virker også som at Unge Høyre ikke er helt fornøyd med EØS-avtalen, siden han mener det «riktige alternativet» er å gå inn for full EU-medlemskap. Heldigvis har det norske folk, fornuftig nok, sagt nei til EU to ganger. Nå må det bli slutt på at Høyre gir bort norsk suverenitet og selvråderett på tvers av folks klare nei.

Ved å reforhandle EØS-avtalen vil vi kunne fortsette å handle med EU, og ivareta gode relasjoner med vår viktigste handelspartner. Samtidig vil vi kunne gjenvinne kontroll over våre energiressurser, jernbanen og la Stortinget vedta lovene våre, og ikke EU-byråkratene i Brussel.

Det er også snodig at Weseth forsvarer de milliardoverføringene til EU. Er det et privilegium å handle med EU til den grad at det skal koste milliarder i seg selv? Canada behøver ikke å gjøre det, og Norge knytter ikke vanligvis bistand til sine handelsavtaler.

Les mer fra Norsk debatt her

Til slutt er det også viktig å poengtere at britene har oppnådd det de ønsket, noe de aller fleste mente var umulig.

Påstandene om at Storbritannia ikke vil kunne klare å lage en avtale eller ikke kan lykkes mot EUs «topptrente» forhandlingsdelegasjon er rene usannheter.

Det er i praksis de samme argumentene Weseth fremfører om at Norge ikke er i stand til å stå på egne bein når det gjelder suverenitet og selvråderett. Det overbeviste ikke folk i Storbritannia, og de samme argumentene overbeviser nok ikke mange i Norge heller.