Krigen i Ukraina er snart inne i sin tiende måned. Ukrainerne tar tilbake landområder, og russerne ser ut til å slite mer enn det de ønsker å innrømme. Det er tilsynelatende lett å trekke slutninger om hvorfor ukrainerne lykkes og hva som har gitt best effekt i denne krigen.

Men én ting er sikkert. Uten en velfungerende hær og en usvikelig forsvarsvilje ville det russiske flagget ha vaiet over store deler av Ukraina nå.

Den hjemlige debatten om Forsvaret, er dessverre preget av skandalene, om unnfallenhet hos enkelte ledere, og økonomiske feilprioriteringer. Vi må likevel ikke tenke at dette er representativt for de kvinner og menn som utgjør kjernen i forsvaret.

Krigen i Ukraina, som alle kriger før den, viser hva som kreves av de som forsvarer sitt land.

Norge har i dag en liten, men moderne hær. Kjernen i vår hær er den mekaniserte brigaden i Indre Troms og på Rena. Dette er en kompleks organisasjon med en rekke ulike verktøy som luftvern, droner, etterretningssensorer, forsyningskapasitet, ingeniører, infanteri og artillerikanoner, for å nevne noe. Brigaden er til nettopp for at alle disse kapasitetene skal kunne fungere sammen i et system, og det er dette systemet som kan dra nytte av alle forsvarets kapasiteter slik som våre moderne F35 jagerfly.

Svært viktig faktor for alliert samarbeid

Kombinasjonen av solid utdanning under krevende forhold og moderne materiell, gjør at hæren i dag er en foretrukken samarbeidspartner for våre viktigste allierte.

Slikt samarbeid betinger også at vi har utstyr og teknologi som er mest mulig lik, kompatibel og utfyllende med dem vi skal jobbe sammen med. Kanskje vel så viktig, er at systemene er likest mulig. For vår forsvarsevne er derfor den mekaniserte Brigade Nord i seg selv en svært viktig faktor for alliert samarbeid.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Den ukrainske hæren har et begrenset antall velutrustede brigader, som i stor grad ligner vår norske. Det er nettopp disse mobile og godt beskyttede brigadene med stor ildkraft som står for de fleste vellykkede ukrainske operasjoner denne høsten. Ja – langtrekkende amerikanskproduserte raketter med stor presisjon er viktig. Det er også de store og små dronene vi til stadighet ser filmklipp fra. Dette er imidlertid bare en liten del av en brutal virkelighet som på sitt mest intense har kostet hundrevis av ukrainske soldatliv daglig.

For de ukrainske soldatene som hver dag slåss en brutal kamp for å ta tilbake okkupert land, er den ildkraften og beskyttelsen som stridsvogner og andre pansrede kampvogner gir dem, av avgjørende betydning for at de skal lykkes.

Gjennom årene med Høyre ved roret, og med bred støtte i Stortinget, ble det bevilget midler til en opptrapping som ga rom for investeringer i en moderniserte mekanisert brigadestruktur.

Under Landmaktutredningen i 2017 ble det gjort svært grundige vurderinger av hvordan hæren burde innrettes. Den entydige slutningen var at et hær-konsept basert på en kjerne i den mekaniserte brigaden ga mest forsvarsevne for ressursene.

Må ikke skje igjen

Dette ble igjen stadfestet ved sist langtidsplan som Stortinget sluttet seg til høsten 2020. Ikke overraskende skal hæren gjennom dette være i stand til å forsvare Norge, men også kunne gjennomføre oppdrag sammen med våre allierte. Krigen i Ukraina viser oss hver dag at disse prioriteringen var, og er, både riktige og viktige.

For å oppnå dette, anbefalte utredningen en rekke tiltak, som også er fulgt opp i langtidsplanen. Mange av disse er i ferd med å komme på plass, men noen sentrale tiltak gjenstår. Ett av de viktigste målene til Solbergregjeringen i denne sammenhengen var å anskaffe stridsvogner.

Her kan du lese om Nettavisens spaltister

I disse dager pågår det en omfattende prosess for anskaffelse av moderne stridsvogner til forsvaret og hæren. Vi ser også at våre allierte gjør betydelige anskaffelser av slike vogner.

Historien har lært oss at vår geografiske beliggenhet gjør oss utsatt. Samtidig er vi få mennesker i Norge. Verneplikten har derfor alltid vært, og vil i overskuelig fremtid forbli, ryggraden i forsvaret.

Sist gang norske soldater måtte kjempe for vår frihet led de både under mangelfull utdanning og utrustning.

Det må ikke skje igjen.