Svaret på det er ja: kjernekraft.

Men av historiske årsaker, bygget på frykt og utdatert teknologi, har SV inntatt et standpunkt som ikke holder mål i 2023.

Vindkraftutbyggingen har synliggjort noen oppseilende konflikter knyttet til utbygging av storskala fornybar energi. Det er tap av natur, volatile energipriser som følge av variabel produksjon og konflikter knyttet til eierskap og urfolksrettigheter. Det ser vi tydelig her i Norge.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Heldigvis hører ikke resten av verden på SV i dette spørsmålet, for det hadde vært katastrofalt for urfolk og naturen utenfor våre landegrenser. I Prinsipprogrammet til SV står det «Økte klimagassutslipp og tap av biologisk mangfold er to store eksistensielle trusler som må løses i sammenheng. Det er et mål at omstillingen til fornybar energi ikke skal gå ut over naturmangfoldet.»

Med dette standpunktet er det uforståelig at SV motsetter seg en politikk som ivaretar begge hensyn. I beste fall er vår eksisterende politikk på området kunnskapsløs, i verste fall usolidarisk og antivitenskapelig.

Kjernekraft har en arealbruk som er 99,7 prosent mindre enn vindkraft, altså 350 ganger så lite.

Les også: Statskassa har åpnet sløseslusene på vidt gap

Betyr dette tallet ingenting? Betyr det ingenting at andre sammenliknbare nasjoner klarer å løse avfallshåndteringen på en forsvarlig måte? Betyr det ingenting å bygge ut energiproduksjon som leverer stabilt i en verden hvor brorparten av den globale energimiksen vil være variabel? Betyr det ingenting at teknologien er tryggere enn alle andre energikilder og at den er i ferd med å bli hyllevare?

I fjor vedtok den svenske regjeringen å investere 400 milliarder svenske kroner i kjernekraft de neste årene. Og listen over land som følger etter begynner på å bli lang. Vi kan ikke gå baklengs inn i framtiden og det er ingen skam i å endre standpunkt. Vi kan ikke energiøkonomisere oss til en utslippsfri energinasjon, og vi kan ikke bygge ut variabel fornybar energi uten massive utvekslingskabler og lagring.

Dersom man er mot flere utenlandskabler bør man omfavne kjernekraft.

Les også: Vi har gravd oss ned i skyttergraver

SV står i fare for å miste troverdighet i kampen mot naturødeleggelser og globaloppvarming all den tid vi ikke endrer vår kjernekraftspolitikk.

Og dette vil på sikt bli en gavepakke til høyresiden, som i økende grad vedkjenner at kjernekraft er et viktig miljøpolitisk verktøy.

Derfor håper jeg mine kjære kamerater på SVs landsmøte denne helgen også blir mine kjernekamerater.