Det nærmer seg et nytt skoleår og tusenvis av utenlandske studenter skal pakke kofferten og vende nesen i retning Norge for et kortere eller lengre studieopphold. Dette er i utgangspunktet en svært god ting, men når Norge skal bruke milliarder av kroner på særfordeler til utenlandske studenter reagerer vi i FpU.

I Norge gjelder gratisprinsippet for både norske og utenlandske studenter ved høyere utdanning.

Det vil si at verken nordmenn eller utlendinger betaler skolepenger ved et norsk offentlig universitet eller høgskole. På den andre siden må nordmenn betale skolepenger hvis de velger å studere i land som praktiserer dette.

Norske studenter blir tilsidesatt

La oss ta eksempelet med Storbritannia. Er populært studiested for flere nordmenn. Og et av de dyreste landene å studere i. En rask kikk på University of Cambridge sine nettsider viser at for en bachelorgrad varier skolepengene, såkalte tuition fees, mellom 23 340 £ og 60 942 £ i året for internasjonale studenter.

Studenter fra Storbritannia kan derimot komme til Norge og studere helt gratis.

Universitet i Bergen reklamerer til og med på sine nettsider: «Are you considering studying in Norway? In that case, you don't have to worry about paying high tuition fees».

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Likedan har utenlandske studenter fortrinnsrett på studentboliger i flere norske byer.

Samtidig som norske studenter sliter med å finne seg bolig i de samme byene, og ei heller har fortrinnsrett på studentboliger i utlandet, synes vi det er hårreisende at norske studenter skal bli tilsidesatt på den måten.

Det ville vært rettferdig om utenlandske studenter i Norge hadde blitt møtt med samme praksis og rettigheter som norske studenter blir i deres respektive land.

Derfor vil vi at utenlandske studenter som kommer til Norge fra land hvor norske studenter må betale skolepenger, også skal betale en studieavgift i Norge.

Utenlandske studenter burde heller ikke ha noen fortrinnsrett på studentboliger.

Når vi vet at over 13 000 norske studenter står i boligkø for å leie studentboliger til årets studiestart og at utenlandske studenter opptar omtrent 70 prosent av studentboligene i Oslo, bevitner dette sterkt at det er på tide med en endring i prioriteringsrekken.

Risikerer å starte studietiden med feltsenger

I Stavanger er trykket såpass stort og dekningsprosenten på studentboliger såpass lav at studenter risikerer å starte studietiden ved Universitetet i Stavanger på feltsenger.

Det er ikke slik en attraktiv studentby skapes.

La meg understreke det faktum at innvekslingsstudenter til Norge og norske studenter på utvekslingsstudier i utlandet ikke er uønskelig, snarere tvert imot.

Et utenlandsopphold kan gi deg økt utbytte av utdanningen din, for ved å oppleve ulike tilnærminger til fagstoff vil du få en annen forståelse av faget ditt. Likedan vil et studieopphold i utlandet kunne bidra til en enorm personlig utvikling.

Du bedrer dine språkkunnskaper og får et internasjonalt nettverk. Selv har jeg gått tre år på skole i Frankrike og er evig takknemlig for alt jeg har lært og mulighetene det har brakt med seg.

Faktisk er vi helt avhengige av studentutveksling.

Les mer fra Norsk debatt

I Norge utdanner vi bare halvparten av legene vi trenger, resten får sin utdanning i utlandet. Vi står overfor en alvorlig fastlegekrise og trenger sårt hver og en av disse studentene. Antallet norske studenter i utlandet setter derfor bare mer lys over at like forhold for utenlandske versus norske studenter bare er rett og rimelig.

Utvekslingsstudenter er både bra og viktig, men det kan ikke gå på bekostning av norske studenter. Det er på høy tid at Norge slutter med særfordeler for utenlandsstudentene.