Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

Kryptovaluta, der Bitcoin er den største og mest kjente, har siden det oppstod for et drøyt tiår siden vært et omdiskutert fenomen. Bakgrunnen for hvorfor Bitcoin oppstod er noe uklar, men mistillit til pengesystemene etter finanskrisen i 2008 er en del av forklaringen. At Bitcoin også er klimaversting har i stor grad blitt ignorert.

Ubrukelig som betalingsmiddel

For den vanlige mann i gaten er Bitcoin ikke lett tilgjengelig på en sikker måte. Et fravær av myndighetsregulering gjør trygg omsetning og lagring av kryptoavaluta vanskelig. Det verserer mange historier om kryptobørser og «wallets» som er blitt hacket eller frastjålet.

Les også: Kraftig fall for Bitcoin

I praksis gjør dette Bitcoin til et svært lite egnet betalingsmiddel. I tillegg gjør enorme verdisvingninger at man uansett ikke vet hvor mye man betaler dersom man bruker Bitcoin eller annen kryptovaluta. En noenlunde stabil verdi er en helt sentral egenskap ethvert betalingsmiddel må ha.

Fordi kryptovaluta er vanskelig å spore og kan brukes over landegrensene, har dette blitt populært blant kriminelle. Dette øker naturligvis risikoen for at myndigheter vil iverksette tiltak mot kryptovaluta. Noe lovløst betalingsmiddel er ikke samfunnet tjent med.

Vanskelig tilgjengelighet, enorme verdisvingninger og risiko for kriminalitet gjør at kryptovaluta i praksis er ubrukelig som betalingsmiddel.

Enorm spekulasjonsboble

De nevnte problemene har på ingen måte stoppet interessen for kryptovaluta. Snarere tvert imot ser det ut til.

Les også: Bitcoin har et enormt problem - konkurrenten Ethereum skyter til himmels ved å løse det problemet

Den enorme interessen har brakt kursen på Bitcoin opp fra rundt 5000 dollar i mars i fjor, til over 64.000 dollar på det høyeste tidligere i år. De siste ukene har verdien falt kraftig ned til cirka 40.000 dollar nå.

Alt tyder på at dette er en enorm boble, slik blant annet investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, har redegjort for.

Energiforbruket eksploderer

En effekt av den enorme Bitcoin-boblen er at energiforbruket, og dermed klimagassutslippene, eksploderer.

Det skjer fordi det må brukes svært stor datakraft, som igjen betyr stor energibruk, for å produsere nye Bitcoin og annen kryptovaluta.

At enormt mye energi brukes på dette virker helt tullete, men det har sin forklaring. En helt nødvendig forutsetning for at Bitcoin skal kunne ha verdi overhodet er at tilgangen er begrenset. Samtidig er grunntanken at kryptovaluta skal fungere desentralisert, altså at det ikke står noen sentralbank bak som regulerer tilgangen slik som for ordinære penger.

Dermed kan «alle» produsere nye Bitcoin, men for at antallet Bitcoin ikke skal komme ut av kontroll, må produksjonen være vanskelig. Det er her datakraften kommer inn. Nye Bitcoin kan bare lages gjennom beregninger som er så kompliserte at det trengs enorm datakraft for å lage, eller «mine» som det heter, selv små mengder nye Bitcoin.

Datakraft koster penger, men når kursen stiger blir det lønnsomt å sette inn mer datakraft for å lage flere Bitcoin.

Les også: Vi må snakke om fiat

Dermed driver spekulasjonsboblen i kryptovaluta klimagassutslippene til himmels. Energibehovet drar også opp strømprisene.

Bitcoinspekulantene skader dermed ikke bare klimaet, men også lommeboken til strømkundene.

Kryptovaluta bidrar nå til et strømforbruk som er like stort som Norges samlede elektrisitetsproduksjon. Rundt om i verden produseres mye av denne strømmen i svært forurensende kullkraftverk.

Her kan du lese flere innlegg av Kjell-Magne Rystad.

MDG og resten av klimagjengen bryr seg lite

Det mest forunderlige med dette er hvor lite oppmerksomhet denne energibruken får fra dem som er mest opptatt av klimaet. Spesielt tatt i betraktning hvor totalt unyttig spekulasjonsobjektet Bitcoin er.

Denne uken har klimabevegelsen hoppet av jubel for at IEA nå mener at det ikke lenger skal letes etter olje og gass. Noen tilsvarende bekymring for miljøbomben Bitcoin er ikke å finne.

Her hjemme er MDG mer opptatt av å fjerne kjøtt fra kjøttkakene på sykehjemmene, selv om klimagevinsten av det er høyst tvilsom. Har ikke MDG fått med seg hvor mye utslipp kryptovaluta medfører?

Les også: Hvor ekstremt skal dette partiet være egentlig?

Kanskje skyldes denne ignoransen at kryptovaluta er «fremtiden», slik forsøplende elsparkesykler også hevdes å være. Eller skyldes det MDGs skepsis til finansnæringen og ditto entusiasme for alternative pengesystemer?

MDG har nemlig tidligere vist stor entusiasme for alternative pengesystemer. Hør Lan Marie Berg forsvare Grünerløkka-penger her!

Det er på høy tid å ta tak i kryptovaluta som klimaproblem.