(Avisa Nordland): Smerter i brystet og stråling ut mot venstre arm er kanskje det vi vil kalle for et klassisk tegn på hjerteinfarkt. Når det gjelder hjerneslag så er det ikke uvanlig at man opplever lammelser og taleforstyrrelser.

Dette er åpenbare tegn på at noe er galt, og de fleste vil skjønne at man må melde dette videre til 1-1-3. Men om du opplever at en du er glad i plutselig blir rammet, så er det like vanlig med mer vage utslag på hjerneslag, hjerteinfarkt eller sepsis.

Utydelige symptomer ved hjerteinfarkt

Du har kanskje hørt at kvinner får andre symptomer på hjerteinfarkt enn menn. Men ulike eller vage symptomer kan forekomme hos både menn og kvinner. Utydelige symptomer på hjerteinfarkt kan være:

 • Plutselige smerter i magen
 • Følelse av press mot kjeveområdet
 • Blek, kald og klam hud
 • Plutselig kraftløs

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Utydelige symptomer ved hjerneslag

Du kjenner sikker regelen prate-smile-løfte som kan hjelpe oss å avdekke om noen har et hjerneslag. Hvis du gjennom denne testen opplever at en person har nedsatt bevegelighet i en arm, skjevhet i ansiktet eller problemer med å formulere vanlige setninger, så er dette indikasjoner på et mulig hjerneslag. Men det hender at folk med hjerneslag er i stand til å prate, løfte hendene og smile uten det fremstår lammelser i ansiktet eller armene. Andre symptomer som kan slå ut på hjerneslag:

 • Nedsatt følsomhet i fjeset, armene eller på bena
 • Svekket syn eller synsforstyrrelser
 • Nyoppstått forvirring eller akutt svimmelhet

Andre sykdommer

Det er flere farlige tilstander som kan skyldes for eksempel infeksjoner, sirkulasjonsproblemer eller andre sykdommer som raskt bør sjekkes av helsepersonell.

Noen av disse rammer gjerne folk som allerede er i en helsemessig risiko, for eksempel eldre, diabetikere, folk med infeksjoner eller betennelser, eller som har nylig blitt behandlet for kreft. Symptomer man skal være observant på vil da være:

 • Bevisstløshet eller nyoppstått forvirring
 • Pustebesvær
 • Tap av kroppsfunksjoner eller problemer med å snakke
 • Akutte smerter i brystet eller hodet
 • Plutselig blek, klam og kald hud

Les også: 18-årsgrense på sosiale medier vil by på en rekke utfordringer

Som førstehjelpere skal vi ikke ta diagnoser, vi forholder oss kun til symptomer. Men vi kan konkludere med at dette er en mulig farlig situasjon. Da trenger vi bistand, og jo raskere vi ringer 1-1-3, jo større er muligheten for at vi får begrenset alvorlig skade og i verste fall død.

Så anbefalingen er å overlate det medisinske ansvaret til 1-1-3, så slipper du å ha det.