Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie har fått velfortjent ros for at Norge bare har vel 500 døde, mot 20 ganger flere i Sverige.

Men høy tillit bygger også store forventninger til handlekraft fremover. Og det aller viktigste for de 193.800 som nå går arbeidsledige, er hvor fort vi kommer tilbake til normal gjenge.

Hver dag som går har betydning hvis du er permittert og har dårlig økonomi. Du har dårlig tid når arbeidsplassen din såvidt holdes i live og eierne taper penger, samtidig som de teller på knappene om å legge ned.

Til alt overmål opplever de fleste av oss ekstreme inngrep i våre lovfestede friheter. Vi har begrensninger på å bevege oss, kan ikke ha besøk hjemme og må holde oss unna jobben.

Målt mot hva andre opplever er dette nærmest fornem nød:

  • Mange har barn som opplever at et viktig oppvekstår nærmest blir stjålet fra dem, og at de må slutte med aktiviteter og sosiale møter.
  • Andre utsettes for seksuelle overgrep eller vold hjemme og lever et helvete uten å få hjelp.

Dette er selvsagt kjent for statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie, men reiser likevel et spørsmål: Hvorfor gjør dere ikke mer for å stoppe importsmitte og massevaksinere?

De offisielle fakta er at Norge til nå har vaksinert 25.249 personer, mens vi har mottatt 136.000 doser vaksine. Resten er på fryselager, og selv om vi skulle komme opp i 40.000 vaksinasjoner i uken - slik Folkehelseinstituttet har lovet en stund - så betyr forsinkelsen tapte dager i enden av tunnelen.

For å repetere: Hver eneste dag ekstra med nedstengning betyr enda større sosiale og økonomiske konsekvenser. Det er faktisk de siste dagene som er de tyngste for arbeidsgiveren og din egen private økonomi.

Samtidig som vi hører at regjeringen sender et forslag om portforbud til høring, så leser vi at det overhodet ikke er kontroll med importsmitte. Og mens det kommer signaler om at sommerferien er i trøbbel, registrerer vi at det ikke haster så voldsomt å vaksinere folk.

Dette skaper en gryende tvil til myndighetenes håndtering. Tvilen handler ikke bare om dårlig kommunikasjon, men også handlekraften og i neste omgang tiltakene. For hvorfor skal vi stenge oss inne i vårt eget hjem når tusenvis av personer reiser fritt inn i Norge fra land hvor smitten er mye høyere?

Først i går kom det melding fra regjeringen om at man nå strammer inn kontrollregimet for å begrense importsmitten. Det skjedde etter mange rapporter på sosiale medier der folk delte bilder av lange og tette køer for testing, og fortalte at andre enten ga blaffen eller ga opp, og dro inn i landet uten å være testet.

Les mer: Strengere tiltak for å redusere importsmitte

- Målet er at alle reisende skal teste seg på grensen, og Helsedirektoratet vil nå be alle kommuner med ankomstssteder om å øke testkapasiteten betydelig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det er altså et mål, men ikke noe krav. Tvert imot er reglene at reisende ikke trenger å teste seg før innen 24 timer fra ankomst. Riktignok skal de også ha en negativ test som er ferskere enn 72 timer. Men det hjelper lite når det er avslørt at falske negative tester kan kjøpes, og at karantene til en viss grad er en tillitssak.

Tillit er lett å miste, tung å bygge opp og baserer seg på inntrykk. Dette er igjen avhengig av hva som faktisk gjøres og hvordan det kommuniseres. Akkurat nå er regjeringen inne i en bølgedal, og byrådsleder Raymond Johansen virker mer handlekraftig og resolutt. Siden dette er ferskvare, har nok mange glemt hvordan Raymond Johansen strittet imot tøffe tiltak tidligere.

Å snike i den internasjonale vaksinekøen ved å bryte ut av internasjonalt samarbeid og bruke av Oljefondet, er et moralsk, politisk og økonomisk valg der vi også må ta hensyn til resten av verden.

Men hvordan vi bruker vaksinene vi har kjøpt, og organiseringen av vår nasjonale smittekontroll, er opp til Norge selv.

Andre land har valgt å bruke all vaksine til første runde fordi de regner med at leveransene vil øke og være stabile etterhvert, og fordi selv den første dosen har tydelig effekt.

Norge har valgt å sette den andre dosen på lager. Begrunnelsen er at vi dermed er sikret nok vaksine til at alle som får første runde også får den nødvendige andrerunden.

Det kan godt være at dette ikke blir så avgjørende for når vi er ferdige med pandemien, siden alle - uansett - må ha to doser i løpet av vinteren og våren. Men de tapte dagene i starten kan bety at flere blir syke, og valget forklarer heller ikke hvorfor vi til nå bare har satt 25.000 doser, når det selv med denne forsiktige linjen ville vært rom for nærmere 70.000 vaksinerte allerede.

Det forklarer heller ikke hvorfor vi sprer vaksinene over hele landet, i stedet for å konsentrere vaksineringen der smitten er høyest og hvor sjansen for å bli syk, og i verste fall dø, er størst.

Nasjonalt utfordres regjeringen av Fremskrittspartiet, som vil sette inn soldater for å gjøre testingen på grensen absolutt.

Lokalt i Oslo presser Arbeiderpartiet og byrådsleder Raymond Johansen på for å tette grensen og øke vaksineringen.

Akkurat nå har statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie et forklaringsproblem. Det har de ikke råd til midt i en pandemi som skaper både utålmodighet og desperasjon hos store grupper.

Oppgaven er ganske tydelig: Importsmitten må ned og tempoet på vaksineringen må opp!

PS! Hva mener du? Er din tillit til regjeringens håndtering av pandemien styrket eller svekket den siste tiden? Skriv et leserbrev!