(Fremover)

I disse dager er det mange som får sin første eller andre dose av covid-19-vaksinen. Mange har spørsmål om bivirkninger og hva man kan forvente av immunreaksjoner etter en vaksine.

Les også: Sarpsborg hasteinnkaller personell etter at vaksinekjøleskap ble ødelagt

Det er på flere arenaer meldt om ulike bivirkninger av covid-19 vaksinene, særskilt hos yngre. Dette skaper en unødig skepsis til vaksinering.

Vitenskapelig utviklet

Vaksinene er vitenskapelig utviklet i henhold til standardiserte regler og kontroller, og må gjennom mange ledd for endelig godkjenning.

Men, man skal være forberedt på at man kan bli syk noen dager i etterkant, og noen mer syk enn andre. Men dette er forbigående, og er forventede reaksjoner på vaksinene.

Noen vaksiner er beskrevet med mer bivirkninger enn andre. Reaksjonene som er beskrevet er kjente. Som sykdomsfølelse, feber, hodepine, muskelsmerter, leddsmerter, smerter innstikksted med mer.

Noen vaksiner gir kraftigst reaksjon på første dose, og mindre på andre. Andre vaksiner vil kunne gi kraftig reaksjon på første, og mindre på neste.

Effektvirkning

Disse reaksjonene er naturlig reaksjon fra immunsystemet, og en ønskelig respons på vaksinen. Man kan kalle det en effektvirkning av vaksinen.

At særskilt yngre kan få kraftig effektvirkning er på grunn av et velfungerende ungt og sterkt immunsystem, og at deres immunsystem er under utvikling.

Det er også mulig at de som får en kraftig reaksjon på vaksinen, kunne blitt betydelig syke hvis de hadde blitt smittet med en større mengde covid-19-virus, uten å ha vært vaksinert.

Det er viktig å poengtere at dette ikke betyr at eldre, eller personer som ikke merker så mye reaksjon på vaksinen, ikke får ønskelig beskyttende effekt. Det får de!

Eldre har som på andre områder gjennom et langt liv, en lengre livserfaring. Dette gjelder også immunsystemet deres, som er mere stimulert og utviklet gjennom flere leveår enn hos yngre, og dermed kan gi en svakere effektvirkning.

Kan bli syk

Vær forberedt på at man kan bli syk noen dager i etterkant av vaksinering, og noen mer syk enn andre.

Er man usikker på om dette er tilknyttet vaksinen, eller det er noe annet, eller en ukjent bivirkning, skal man kontakte sin fastlege, eller legevakt utenom fastlegen sin åpningstid.

Les mer fra Norsk debatt her

Bruk også FHI sine sider og les om vaksiner og bivirkninger, der finnes mye god informasjon. Det som er viktig, er at hvis man er så syk at man normalt ville kontaktet lege/legevakt, skal man gjøre det.

Vaksine beskytter flokken

Vi er privilegert i Norge som kan få vaksine, og det gratis.

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse. Det er viktig å få vaksinerte tilstrekkelig mengde av befolkningen for å oppnå flokkimmunitet for å få bukt med covid-19-pandemien.

Vaksine beskytter flokken!