Det er ikke en privatsak å vaksinere seg.

Skeptiske innvandrere

Norge har nå kommet lengre i vaksineringen enn de fleste andre land, og tilgangen på vaksiner er god. Årsaken er at vaksineskepsis bremser vaksineringen i mange land. Dette gjelder blant annet i Øst-Europa og USA.

Blant innvandrerbefolkningen i Norge er vaksineringen lav i grupper med polsk, somalisk og pakistansk bakgrunn.

Les også: Regjeringen kaller inn til pressekonferanse om koronasituasjonen fredag klokken 12.30

Oslo maste seg til flere vaksiner

Ikke overraskende er det i Oslo at vaksineringen er lavest, og det forklares altså av vaksinevegring i innvandrergrupper. Ifølge FHI er vaksineringen i Oslo fortsatt ikke passert 80 prosent.

Som vi husker maste byrådsleder Raymond Johansen noe voldsomt i vår om å få flere vaksiner. Det fikk han. Men nå sliter altså Oslo med å få satt vaksinene.

Les også: Fikk ikke kjøpe øl uten maske: Kom tilbake og drepte i «selvforsvar»

Koronapass i kirken og moskeen?

Både polakker, pakistanere og somaliere er religiøse folk. Ikke dermed sagt at religion er årsak til vaksineskepsis i disse miljøene, men det kan i alle fall synes å være et sammenfall.

I enkelte land har det blitt innført krav om koronapass for å delta fullt i samfunnet. Dette gjelder blant annet Italia, der det er krav om koronapass for å få gå på restauranter, museer og en del annet. Også lærere må være vaksinert.

Dersom det skulle innføres krav om koronapass for å delta i samfunnet, er det naturlig at det gjelder alle aktiviteter der folk samles tett og smittefaren er stor.

Her kan du lese flere innlegg av Kjell-Magne Rystad

I tillegg til blant annet restaurantbesøk er det naturlig å tenke at krav om koronapass i så tilfelle burde gjelde for deltakelse på religiøse møter. Det siste ville antakelig treffe godt de gruppene som nå har størst vaksinevegring i Norge.

Det har dessuten vært flere større smitteutbrudd i Norge i forbindelse med religiøse møter, så et slikt krav vil neppe være helt ubegrunnet i forhold til smittevern.

Kanskje krav om koronapass til kirken og moskeen er tingen for å få fart på vaksineringen?

Les også: Vi bør ikke latterliggjøre vaksineskeptikere

Problematisk

Det er ingen tvil om at krav om koronapass slik det er innført i en del andre land er svært inngripende og problematisk. I praksis vil dette tvinge folk til å vaksinere seg. Det er jo i og for seg meningen, men det er også problematisk av andre grunner.

Krav om vaksinepass vil innebære at alle kreves å legitimere seg ved deltakelse på ulike aktiviteter. Dette er tungvint for den enkelte som ellers lojalt har fulgt myndighetenes oppfordringer til vaksinering og smittevern.

Les også: Opptil 400.000 personer har takket nei til koronavaksine i Norge

Det er all grunn til å tro at kontrollen med koronapass i mange sammenhenger vil skje elektronisk. Vi lever i 2021.

Da vil krav om koronapass også innebære en massiv registrering og gi mulighet for omfattende overvåkning av den enkeltes bevegelser.

Slik informasjon vil myndighetene alltid være fristet til å bruke til andre formål.

Krav om koronapass reduserer den enkeltes frihet.

Ikke en privatsak

Vaksine er ikke noe du bare tar for ikke å bli syk selv.

Vel så viktig er det at vaksinering hindrer at du smitter andre. Å la seg vaksinere er dermed ikke en privatsak slik prinsipielle vaksinemotstandere synes å mene.

Satt på spissen fungerer uvaksinerte som våpen som kan skade - og i verste fall drepe andre mennesker.

Å overføre sykdom på andre kan straffes med inntil fire års fengsel. Ut fra dette er det slett ikke urimelig at uvaksinerte pålegges restriksjoner som vaksinerte ikke har.

De som har vaksinert seg er mer beskyttet, men heller ikke de er helt sikre mot å få alvorlig koronasykdom.

Dessuten finnes det grupper som på grunn av helsemessige årsaker ikke kan ta vaksinen. Disse er gjerne svært sårbare dersom de skulle få korona.

Disse menneskene får sin frihet kraftig begrenset når andre nekter å vaksinere seg.

I bunn og grunn er vaksinenekt svært egoistisk fordi det påfører andre mennesker fare.

Les mer fra Norsk debatt her

Jeg håper det ikke blir nødvendig å innføre krav om koronapass eller andre inngripende tiltak for å få opp vaksineringen i Norge.

For at vi alle skal være tryggere og få vår frihet tilbake er det likevel viktig at flere vaksinerer seg, ikke minst i innvandrergruppene der dette problemet er størst.

For vaksinenekt er ingen privatsak.