Et vaksinepass kan i praksis bety at en person som ikke kan, eller ikke ønsker å la seg vaksinere, blir utestengt fra store deler av samfunnet. Det har først vært snakk om reiser over landegrensene, men snart vil det også kunne gjelde muligheten til å delta på ulike arrangementer som konserter, sport- og fotballkamper, deltagelse ulike forsamlinger, besøke restauranter eller komme tilbake på jobb eller skole.

Vaksinasjon i Norge er frivillig. Dersom vaksinasjon kreves for visse aktiviteter, er den ikke lengre noe reelt frivillig valg. Det å ta vaksiner vil da bli inngangsbilletten til å ferdes fritt og delta i samfunnet. De uvaksinerte vil bli diskriminert basert på et medisinsk valg. Vaksinepass vil føre til at man i teorien innfører et kastesystem i Norge.

Dette er saken: Norge vurderer vaksinepass: - Kan bety at vi kan reise på ferie

Jeg mener at innføring av et vaksinepass vil stride mot grunnleggende menneskerettigheter, men også retten til et informert samtykke, vern om personvern, retten til arbeid, respekt for privatlivet, begrensninger i forsamlings- og organisasjonsfrihet, og frata mennesker retten til bevegelsesfrihet.

Innføring av vaksinepass kan ikke begrunnes medisinsk, fordi vaksinene ikke hindrer den vaksinerte i å bli smittet, eller spre smitten videre til andre. Derfor vil det ikke ha noen betydning om man er vaksinert eller ikke, når det kommer til å beskytte andre mot smitte.

Vi har ingen kunnskap om langtidseffektene av Covid-19-vaksinen. Ved all type vaksinering vil noen oppleve å få bivirkninger, også alvorlige eller livstruende. Derfor er det en menneskerett å selv kunne vurdere denne risikoen, og deretter ta et fritt og informert valg, uten noen form for press eller sanksjoner i form av tap av andre grunnleggende rettigheter.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Jeg mener at myndighetene er i ferd med å innføre en indirekte vaksinetvang, og at vaksinepass vil føre til «frivillig» tvangsvaksinering.

All vaksinering innebærer en risiko. Hva med de som av helsemessige årsaker frarådes å ta vaksiner? Hvilke rettigheter skal de ha?

Om samfunnet kun skal styres basert på frykt, er jeg redd vi går en trist og dyster fremtid i møte.