Skal virkelig de som er vaksinerte få kose seg på restaurant, reise til syden eller dra på konserter, mens vi andre må stå på sidelinjen og se hvordan de kan hygge seg?

Vaksinepass kan bli omstridt, for i det øyeblikket vi sier ja til å la vaksinerte få friheter vi andre ikke får tilgang til, kommer diskusjonen om rettferdighet.

Urettferdig

Rettferdighet er et vanskelig tema, for hva er det vi legger i dette ordet som betyr så mye for oss nordmenn? Vi skal ikke rokke ved rettferdighetsfølelsen til folk, det er helligbrøde, men hva er rettferdig?

Les også: Over 2000 koronapasienter på svenske sykehus: - Ekstrem belastning

Det er urettferdig om de vaksinerte får tilgang til goder vi andre ikke får tilgang til, men jeg synes dette perspektivet blir for endimensjonalt i forhold til de massive problemene koronaen har gitt oss.

Det er urettferdig at små kafeer og store bedrifter ligger brakk som følge av pandemien.

Det er urettferdig at alle dem som har satset hus og hjem for å skape en bedrift med arbeidsplasser og verdiskapning taper mye penger og står i fare for å gå konkurs.

Dette er også et perspektiv på rettferdighet.

Hver femte nordmann har fått minst en dose av vaksinen, det er på tide at bedrifter som ligger med brukket rygg får anledning til å komme på bena igjen.

Vi må gjøre noe annet enn å vente

Jeg er tilhenger av vaksinepass fordi det er et middel for å gjenåpne samfunnet raskere enn å ikke gjøre noe annet enn å vente. Vi må sikre at næringslivet kommer i gang igjen slik at folk kommer i arbeid og får inntekt som sikrer familien.

Jeg er mer liberal om vaksinepass enn de fleste, også innenfor Høyre, og mener at samfunnet skal gå langt i å gi de med vaksinepass privilegier vi andre ikke får.

Vi, for jeg har ikke en samfunnskritisk funksjon som gir meg vaksine før andre. Det er tross alt ti vararepresentanter bak meg som gjerne vil ta min plass på Stortinget.

Jeg forstår veldig godt at det blir dårlig stemning dersom pensjonister får reise til syden samtidig som unge mennesker ikke får dra på konsert eller gjøre andre hyggelige ting med sine venner fordi de får vaksinen til slutt (ting tyder på at det kan bli endringer i rekkefølgen).

Det blir også veldig urettferdig dersom noen i vennekretsen får dra på konsert, men ikke alle.

Samtidig må vi ikke glemme at sydenreiser og konserter for de privilegerte skaper arbeidsplasser for svært mange.

Fra du bestiller en flybillett til du er hjemme igjen etter en ferie har du satt veldig mange mennesker i arbeid, i reisebyrået, på flyplassen, i hotellet og så videre.

På en konsert er det bare publikum som er der for kosen, alle andre er der for å gjøre en jobb for å sikre familien en inntekt, uansett om de er bandet på scenen, de som ordner med lyd og lys, kjører lastebiler med utstyr, hotellene alle som følger bandet skal bo på og så videre.

Også hyggelige opplevelser gir store ringvirkninger i forhold til arbeidsplasser og verdiskapning, noe vi trenger mer enn noen gang.

Midlertidig virkemiddel

Det er mange i samfunnet vårt som ikke vil eller kan ta vaksine. Det er som det skal være. Alle må ikke vaksineres. Ingen skal tvinges.

Dette er like vel et fåtall av innbyggerne våre, og de bør ikke være tuen som velter lasset, som gir arbeids- og næringsliv større skader enn koronaen har påført.

Et vaksinepass må få tidsbegrenset varighet. Det må ikke være tvil om at dette kun er et midlertidig virkemiddel for å få samfunnet tilbake til normalen så raskt som mulig.

Vaksinepass kommer ikke til å bli akseptert av noen som en varig ordning.

Smittevern handler ikke om rettferdighet, men om vern mot smitte. De sterke og inngripende tiltakene vi som samfunn har gjort er av smittevernhensyn. Det er naturlig at gjenåpningen også preges av begrenset behov for smittevern.

Vi må åpne opp der vi kan, når vi kan – og så fort vi kan.

Les flere innlegg fra Norsk debatt her

Jeg har nok vært litt spissformulert, men jeg ville få fram et poeng: Hva er egentlig rettferdig i den situasjonen vi er i?

Er det hensynet til de som vil føle seg diskriminert ved ikke å få full tilgang til det de privilegerte kan få, eller er det hensynet til alle dem som har satset hus og hjem på å skape arbeidsplasser?

Hva med alle som arbeider så remmer og tøyler holder i helsevesenet? At de har en ekstrem hverdag har jeg ikke engang tatt med i spørsmålet om rettferdighet.

Det er en frykt for at vaksinepass kan skape et A- og et B-lag, men dette skillet har koronaen skapt allerede, ikke minst mellom de som er permitterte eller arbeidsledige og de som er i fast arbeid med garantert lønn.