Vi som samfunn forsøker å kvitte oss med én sykdom ved å ta i bruk et virkemiddel som vil kunne føre til en annen og enda farligere sykdom som det dessverre trolig aldri vil komme en vaksine for: Inndeling av mennesker, segregering og ekskludering, med splittelse og fiendeskap som resultat.

Les også: Når Frp vil dempe krenkekulturen, sier de seg selv imot

En rask tur inn på Facebook bærer vitne om at medmennesker allerede nå truer med å slå hånden av venner, familie og kollegaer som ikke tar vaksinen. Det snakkes nå om at å ta vaksinen er en «borgerplikt», hvilket direkte impliserer at de som av ulike grunner velger å avstå er usolidariske og «dårlige» borgere.

Med stor sannsynlighet vil et vaksinepass kunne gi dette synet offentlig godkjent legitimitet.

Nådeløse i flokk

Mennesker er historisk sett nådeløse i flokk dersom de opplever at de er de eneste rettroende, og dermed følgelig har «moralsk overtak» over annerledestenkende, eller de som skulle våge å ikke marsjere i takt med majoriteten.

At dette nå kan skje igjen er et ikke utenkelig fremtidsscenario - dette til tross for at det å være skeptisk til et gigantisk medisinsk eksperiment av en størrelsesorden verden aldri tidligere har vært vitne til, synes både intelligent og udiskutabelt forståelig.

Eksperter er bare mennesker de også

Vi må tørre å ytre skepsis til politikere, fagfolk og eksperter også, de er til syvende og sist bare mennesker med de samme latente sårbarheter og potensial for feilvurderinger og dårlige beslutninger som alle oss andre.

Ved innføring av et vaksinepass vil det lovfestede prinsippet om frivillig vaksinasjon i Norge raskt kunne miste sin juridiske kraft, og begrepet «frivillig» i denne sammenheng miste sin betydning.

Det er psykologisk basiskunnskap at gruppepress har betydelig påvirkning på enkeltindividers psyke, og at mennesket av natur er et sosialt vesen hvis største frykt er fordømmelse og utestengelse.

Handler ikke om en halvliter på brygga

«Frivillig tvang» blir dermed et mer presist begrep i denne sammenheng.

Å innføre et vaksinepass handler om mye større og viktigere tap enn det å nekte ikke-vaksinerte en halvliter på brygga eller frata de muligheten til å reise ut av landet.

Les også: Nå blir nesten alle syklister lovbrytere

Som samfunn vil vi alle sitte igjen som tapere når oppgjørets time en gang kommer.

Dersom vi som samfunn ønsker å bevare vårt felles verdigrunnlag og vår humanitet, er det betimelig å hevde at løsningen i denne situasjonen ligger i å heve blikket, se den større sammenhengen, og la medmenneskelige hensyn trumfe byråkratiske og politiske beslutninger i favør av vaksinepass - selv om de måtte fremstå med de beste intensjoner.

Vi har nå i over ett år gått sammen om å beskytte sårbare grupper.

Ikke la oss i kampens hete skape en ny.

Les flere meninger fra Norsk debatt