Gå til sidens hovedinnhold

Vaksinering av barn: Hva venter dere på?

Det provoserer oss veldig at myndighetene sitter på gjerdet og venter med å ta en beslutning på hvorvidt barn og unge skal tilbys vaksine.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Kjære Erna, Bent, Bjørn og Camilla,

Det provoserer oss veldig at myndighetene sitter på gjerdet og venter med å ta en beslutning på hvorvidt barn og unge under 18 år skal tilbys vaksine.

FHI har anbefalt regjeringen å tilby vaksiner til barn mellom 16 og 18. Noe annet enn et positivt vedtak vil være bemerkelsesverdig. Dette sett i lys av alle inngripende koronatiltak som har vært iverksatt så langt, og den stadige henvisningen til helsemyndighetenes fagkompetanse i beslutninger.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

FHI har også lovet å levere en anbefaling om vaksinering av barn ned til 12 år i begynnelsen av september, men venter på mer data.

Smitter mellom barn

Det er med bekymring vi har lest diverse innspill fra helsemyndighetene om at barn ikke blir syke eller lett smitter andre dersom de får Sars-CoV-2, og at bivirkninger som hodepine i to dager etter vaksineringen vurderes som argument for å helle i favør av å ikke vaksinere.

Det kan virke som at man forsøker å forberede befolkningen på en negativ anbefaling.

Vi vet at tidligere varianter av viruset smittet mellom barn, ellers hadde ikke over 50 barn på våre barns skole testet positivt i vinterferien 2021.

I USA og andre deler av verden ser vi at delta-varianten smitter lettere mellom barn, en større andel barn blir syke nok til å trenge sykehusbehandling og skoler stenger ned på grunn av smitte noen få dager etter skolestart.

Lege, professor og immunolog Anne Spurkland har gjentatte ganger uttalt at enten tar man vaksinen, eller så vil man på ett eller annet tidspunkt bli smittet. Hun er også klar på at smitten kommer til å øke når samfunnet åpner igjen.

Dersom vaksine ikke er et alternativ for en 12-åring, vil nok også en del foreldre velge å aktivt gå inn for å få barna smittet, spesielt hvis helsemyndighetene påstår at viruset er ufarlig for dem.

Valg på vegne av barna

Et argument som har vært benyttet er at barn ikke er store nok til å bestemme selv, men dette bør avvises en gang for alle. Det er et utall valg foreldre tar på vegne av sine barn som innebærer risiko.

Les også: De som har en sovesofa midt i Berlin

Argumentene mot vaksinering av barn har til nå vært hovedsakelig medisinske, og da er kostnaden for den enkelte (bivirkning) satt opp mot ubetydelig risiko for alvorlig sykdom eller død. Men kostnaden for andre og for fellesskapet ved å ikke vaksinere barn må også tas med i dette regnestykket, som det gjøres for de fleste vaksiner.

Utbrudd er et tidsspørsmål

Med de nye retningslinjene for skolene er det bare et tidsspørsmål når vi får utbrudd her. Og her er kjernen som enda ikke er tilstrekkelig belyst – hvordan skal skolene kunne gi forsvarlig undervisning til alle elevene når kohorter og karantene ikke lenger skal benyttes aktivt?

Dersom bare de som er smittet må holde seg hjemme i to uker, vil ikke disse få forsvarlig undervisning siden resten av klassen er på skolen. Men i realiteten skjer smitten før symptomer inntrer, så betydelig smitte er uunngåelig.

En stor andel elever og kanskje også noen lærere vil derfor måtte være hjemme, mens man forsøker å gjennomføre normal undervisning. Er dette virkelig en forsvarlig løsning? Vi vet fra siste 18 måneder at det ikke er ressurser i skolene til dette.

La oss følge Danmark

Vi håper jo at skolene og kommunelegene tar ansvar og sender hele kohorten hjem, men vi vet at dette også gir redusert læring, i tillegg til negative sosiale og psykiske konsekvensene for mange barn.

Ettersom det ikke lenger kan snakkes om flokkimmunitet, så må vi regne med denne tilstanden vil vare i årevis dersom barn ikke vaksineres. Årevis med haltende skolegang for alle og stadig begrensninger for samvær mellom mennesker overskygger etter vår mening totalt risikoen for at barn får milde bivirkninger fra vaksinen.

Les flere meninger fra Norsk debatt

Så la oss følge Danmark igjen. De besluttet allerede 17. juni å tilby vaksiner til barn ned til 12 år etter at EUs legemiddeltilsyn EMA godkjente Pfizer-vaksinen for denne gruppen. De er allerede godt i gang, med over en tredjedel vaksinert med første dose.

Mellom 10 og 15 millioner barn og unge er vaksinert globalt. Det må være mulig å finne dataene dere søker for å kunne ta samme beslutning i Norge. Positive signaler om vaksinering nå vil medføre økt vilje til å følge smittevernregler i perioden frem mot vaksinering.

Kommentarer til denne saken