Da ingen av mine tre enkle spørsmål til Venstre ble direkte besvart i e-post-korrespondanse med Breivik, settes det pris på at de nå omsider besvares i Nettavisen.

I likhet med i mailsvaret brukes det også i artikkelen plass på å forsvare massevaksinasjon med mRNA-vaksiner, dette vil adresseres lenger ned i artikkelen.

Les Ane Breviks debattinnlegg her: Det er helt rimelig å kalle de som ikke ønsker å ta vaksinen for «utskudd»

Ane Breivik svarer på spørsmål fra undertegnede at Venstre synes det er «helt rimelig å kalle de som ikke ønsker å ta vaksinen for utskudd», og stiller seg dermed bak Venstre-leder Guri Melby som har brukt samme ord om borgere med vaksineskepsis.

Pøbler og pakk

«Utskudd» defineres etter Bokmålsordboka slik: «noe som er vraket eller skutt ut, kriminell eller asosial person, pøbel, eller pakk».

Det fremgår ikke av tilsvaret om representant for Venstre med dette åpent og ærlig innrømmer at de ser på borgere som ikke ønsker vaksinen eller er skeptiske til vaksinen som «kriminelle, asosiale, pøbler eller pakk», eller om Venstre støtter seg på den noe «mildere» definisjonen «vraket eller skutt ut».

Dersom førstnevnte definisjon er lagt til grunn, skal Venstre ha for at de, særlig midt i en valgkamp, tør å utrykke ærlig avsky overfor deler av den norske befolkningen, og de fortjener også da en god del av den tvilsomme æren for det enorme vaksinepresset mange nå kjenner på.

Dersom sistnevnte definisjon er lagt til grunn, er det dessverre ikke grunnlag nok for å frikjenne utsagnet, da heller ikke det kan tolkes som spesielt mindre foraktfullt.

Hårreisende karakteristikk

Det som imidlertid er på det rene, er at Ane Breivik bruker statistikk som forsvar for ordbruken, og hun argumenterer således med «at det store flertallet har tatt vaksinen» - som om kvantitet skulle frata begrepet «utskudd» sin grunnbetydning.

Litt på siden, men det er også etter denne logikken betimelig å spørre seg om i hvilke andre sammenhenger Venstre i så fall synes det er greit å karakterisere folk i mindretall som «utskudd».

Uavhengig av hvilken definisjon Venstre legger til grunn; «utskudd» har åpenbart negative konnotasjoner knyttet til seg. All den tid det både defineres og brukes som en nedlatende beskrivelse i norsk dagligtale, og selv om man skulle velge å legge godviljen til, er det utvilsomt en rimelig hårreisende betegnelse på et individ. Da spesielt når det kommer fra en leder som ønsker å fremstå som én som tar sitt verv seriøst.

Historien gjentar seg

Vedrørende Svineinfluensaen bør Venstre vite at den på daværende tidspunkt ble fryktet å utgjøre en enorm trussel som ville kunne forårsake alvorlig sykdom og død i stor skala, og at vaksinen, i likhet med i dag, på et tidspunkt ble omtalt som trygg av Legemiddelverket. Dette i tillegg til at det, i likhet med i dag, ble advart mot vaksineskeptikere.

Den har imidlertid i etterkant blitt omtalt som «Den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid», og myndighetenes håndtering av dette ble videre tatt opp i Dagbladets glimrende, dog dystre, artikkelserie høsten 2020.

Les også: Erna Solberg: Tenk på dette når du sitter i kø

Blant annet uttaler daværende helsedirektør Bjørn-Inge Larsen at Folkehelseinstituttet og han selv ga helseministeren grønt lys for å anbefale vaksinen til befolkningen, og at han hvilte seg på faglige råd fra FHI.

Fagdirektør i FHI Hanne Nøkleby sier i 2020 følgende:

- Vi brukte uttrykket «vaksinen er trygg» i 2009, og det er en av tingene vi har lært, at det skal vi aldri si om noen vaksiner, uansett hvor mye den er brukt.

Med alt dette friskt i minne er det i beste fall oppsiktsvekkende at Venstre ikke ser ut til å ha reflektert over årsaken til at noen er skeptiske til denne hasteutviklede vaksinen, og i stedet tar i bruk det man kan kalle direkte hersketeknikker overfor nevnte skeptikere.

Undertegnede er altså mindre opptatt av å sammenligne Svineinfluensa og Covid-19, og mer opptatt av myndighetenes håndtering rundt vaksinene.

Splitt og hersk

At en leder og kunnskapsminister omtaler folk, eller et mindretall etter Venstres logikk, som «utskudd» er ifølge Venstre ikke polariserende. Melby er i tillegg også integreringsminister, og har blant annet som hovedmandat å bringe mennesker sammen og inkludere - ikke splitte dem.

I en tid hvor vi opphøyer det politisk korrekte, og er opptatt av å omtale ulike mennesker i respektfulle ordelag, er det særlig overraskende å bevitne at en slik benevnelse av mennesker ser ut til å gå upåaktet hen - også av opposisjonen.

For øvrig er det også verdt å merke seg at skeptiske «utskudd» etter Melby’s oppfatning er noe som hun hadde trodd kunne «bli slått ned som ubetydelige».

Ingen tradisjonell vaksine

Og så til slutt; både Venstre og undertegnede vet at vaksinene per i dag kun har betinget godkjenning og at ingen kjenner til langtidsvirkningene. I tillegg er vaksinene eksperimentelle, flere ledende fagfolk bestrider deres trygghet, og det er registrert en rekke alvorlige bivirkninger på verdensbasis. At Venstre enten ikke har fått med seg dette, eller velger å lukke øynene for det, får stå for Venstres egen regning.

Kusmavaksinen blir også dratt inn i tilsvaret, uten at det nevnes at den ble utviklet som en tradisjonell vaksine, det vil si ved benyttelse av det svekkede viruset, mens Covid-19-vaksinen baserer seg på mRNA-teknologi som ikke tidligere er blitt brukt på mennesker i denne sammenheng.

Sunn skepsis - men ikke nå

Det er også i seg selv foruroligende å bevitne deres ensidige kritikk av en opposisjonspolitiker, Susanne Heart (MDG), som stiller legitime spørsmål som fylkespolitiker og folkevalgt.

Undertegnede forstår det slik av tilsvaret at Venstre synes det er greit med sunn skepsis, bare ikke nå - og bare ikke til dette.

Les flere meninger fra Norsk debatt

Så lenge vi ikke vet noe som helst om langtidsvirkninger, og ikke har nok sikkerhetsdata er det helt avgjørende å kunne stille kritiske spørsmål, samt å respektere hverandres valg - enten vi velger å ta vaksinen eller ei.

Jeg oppfordrer Venstre til å ta en intern gjennomgang av egen ordbruk og/eller begrepsdefinisjoner. Og en aldri så liten beklagelse til «utskuddene» hadde så definitivt vært på sin plass.