Mange avgifter har med årene blitt en pengemaskin for staten, uten at det er en nødvendig grunn for at disse avgiftene kreves inn. Mennesker som har jobbet hardt igjennom livet sitt fortjener å beholde mer av inntekten sin.

Gjennom valg av utdanning, yrke og arbeidstid har hver enkel mulighet til å påvirke sitt lønnsnivå. Et flatere skattesystem vil si at alle betaler den samme prosenten uavhengig av hva de tjener. Et flatere skattesystem kombinert med et høyt bunnfradrag vil gjøre det mer attraktivt, samt lønnsomt å jobbe.

Et slikt system vil gjøre det lettere for folk flest, mindre byråkratisk, samt mer rettferdig.

Fpu mener at det skal lønne seg å jobbe, og at ungdom må få beholde en mye større del av inntekten sin. Hvis frikortgrensen hadde økt til 100.000 kroner kunne ungdommer ha sommer- og deltidsjobber uten å måtte betale masse skatt.

Les også: Elever betaler for byrådets samvittighet

Skatt på bolig er også svært urettferdig, samt unødvendig når bolig allerede er dyrt nok fra før.

Eiendomsskatten er like høy uansett hvor mye du tjener. Om man er arbeidsledig eller har lavere inntekt en periode, forsetter eiendomsskatten som før. Eiendomsskatt er dobbeltskatting, og gjør bolig dyrere enn nødvendig. Eiendom skal ikke være et skatteobjekt.

Derfor vil Fpu forby kommuner å kreve inn eiendomsskatt.

FpU ønsker å avvikle formueskatten, da vi mener den er dobbeltskatting. En stor andel av formueskatten blir betalt av pensjonister og vanlige lønnsmottakere. Midlene er som oftest allerede beskattet flere ganger. Formueskatten må betales selv om et firma går i underskudd.

Det er uheldig for en eier av et lite firma i vekst som må ta ut utbytte, ta opp private lån, eller selge aksjer for å betale formueskatten. Formueskatten har også ført til utflytting fra Norge og tap av arbeidsplasser.

Les flere innlegg fra Norsk debatt her

Skatter- og avgiftslettelser handler om frihet.

Vi trenger en ny skattereform, samt å kutte ut unødvendige avgifter. Skatt på bolig er spesielt urettferdig og unødvendig. En ny skattereform kan gjøre det mer attraktivt og lønnsomt å arbeide.

Et flatere skattesystem vil gjøre det lettere for folk flest, det vil være mindre byråkratisk, og mer rettferdig. Avviklingen av formueskatten vil føre til fler arbeidsplasser i Norge, og forminske dobbeltskattingen.