Gå til sidens hovedinnhold

Vedum sprer usannheter om rusreformen

Vedum sin mytespredning om rusreformen er langt under det nivået vi kan forvente fra en statsministerkandidat.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Flere tiår med feilslått ruspolitikk har smertefullt lært oss at straff ikke fungerer. Likevel tar Vedum til orde for å tviholde på den gamle, fordomsfulle doktrinen om at mennesker skal straffes for å ruse seg.

Dette er saken: Politiet må kunne ta gjengene og stoppe narkotikasalget

Vedums rusdoktrine har blitt prøvd ut en god stund. Den funker ikke.

Hvert eneste år dør nesten 300 nordmenn av overdoser. De dør som kriminelle - utstøtte og marginalisert av samfunnet.

Rusreformen handler om å gå fra straff til hjelp. Den representerer et historisk skifte i måten vi behandler rusproblemer på.

Om Senterpartiet vil være med på dette, må de faktisk stille seg bak reformen og slutte å skrive misvisende debattinnlegg om den i landets aviser.

Vedum sprer myter

Har Vedum egentlig lest regjeringens forslag til ny rusreform? Det virker i alle fall ikke slik ut fra innlegget hans. Om han har lest det, har han åpenbart ikke forstått det.

I stedet for å ta utgangspunkt i regjeringens forslag plukker Vedum deler av forskjellige høringsuttalelser slik at de passer inn i hans begrensede narrativ. En slik selektiv historiefortelling er langt under det nivået vi kan forvente fra en stortingsrepresentant, partileder eller statsministerkandidat. Faktum er at regjeringen baserer rusreformen på forskning, erfaringer fra andre land og høringsinnspill som er kommet inn.

Les også: Jeg trenger ikke være redd for å bli dyttet ut av samfunnet

Vedum uttrykker bekymring for økt rusbruk som følge av avkriminalisering. Det finnes ikke noe belegg for at rusbruk vil øke dersom vi fjerner straffene. Straff får ikke ned narkotikabruken i samfunnet. Tvert imot, så kan straff av og til gjøre vondt verre.

Staff kan gjøre det vanskeligere for de med rusproblem å oppsøke hjelp.

Straff kan gjøre det vanskeligere for pårørende å avdekke rusproblem.

Straff bidrar til stigmatisering, marginalisering og utstøting av en allerede sårbar og utsatt gruppe.

Andre land som har gjort liknende endringer har sett at overdosedødsfallene går ned, uten at rusbruken øker. Det handler om at man satser på forebygging og helsehjelp i stedet for å bruke ressursene til politiet på å jage etter brukere.

Det grenser til det parodiske når Vedum i innlegget sitt forklarer «terskelverdier» på en «veldig enkel» måte: ifølge Vedum skal vi tillate ungdom å ha på seg 50 brukerdoser med hasj.

Vedum unngår å nevne at terskelverdiene eksisterer for at rusavhengige skal slippe å måtte oppsøke rusmiljøet jevnlig. Dersom noen bærer et antall brukerdoser som det er opplagt at ikke er til eget bruk, så unngår de ikke straff – selv hvis det er innenfor terskelverdiene.

Bør ha mer tillit til påtalemyndigheten

Senterpartiet vil ikke «fjerne politiets mulighet til å forfølge langere som selger narkotika på vegne av kriminelle gjenger», skriver Vedum. Det vil ikke rusreformen eller Venstre gjøre, heller.

Vedum hevder at rusreformen vil være en «gavepakke til gjengene og langerne». Men med rusreformen vil det fortsatt være et forbud mot narkotika. Politiet gis makt til å håndheve forbudet. De vil fremdeles ha hjemmel til å avdekke narkotikabruk.

Det skal sant sies at rusreformen vil fjerne enkelte av fullmaktene til politiet. Vi fjerner muligheten til svært inngripende virkemidler, som ransaking av bolig og kroppsvisitasjon av rusavhengige. Dette handler både om at det ofte kan være til stor påkjenning for den enkelte, og at slike ransakelser rammer skeivt.

Vi vet at mange som utvikler rusproblemer sliter med psykiske vansker og lidelser. Enkelte har opplevd vold, overgrep og omsorgssvikt. I flere studier er det blitt funnet omfattende forekomst av samtidig traume- og rusproblematikk. Å bli sperret inne, kledd naken eller tatt blodprøver av med makt, kan vekke de vonde barndomsminnene til live igjen.

Les flere innlegg fra Norsk debatt her

Med rusreformen skal politiet gå mer skånsomt frem i møte med brukere. Dette er viktig, også av hensyn til behandlingen vi ønsker å tilby de som har rusproblemer. Risikoutsatt ungdom kan ha en negativ reaksjon på å møte politiet i forbindelse med rusbruk.

Slik skyver samfunnet vekk de vi helst ønsker å hjelpe.

Jeg er sikker på at politiet kan fortsette å utøve sine oppgaver og etterforske narkotikakriminalitet uten strenge reaksjoner og inngripende ransakelsesmetoder mot de som bruker rusmidler. Vedum bør rett og slett ha mer tillit til påtalemyndigheten.

På tide med en ny kurs

Det første overdosedødsfallet i Norge ble registrert i 1976. Nå dør nesten 300 nordmenn av overdoser, hvert eneste år.

Venstre har jobbet for en mer human ruspolitikk i flere tiår. På tidlig 2000-tall tok vi, som eneste politiske parti, til orde for å slutte å straffe rusavhengige. Den gangen ble vi avfeid og latterliggjort. Nå er de fleste enige med oss, og vi har en rapport fra et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som støtter synet vårt.

Vedum tar til orde for en rusdoktrine som vi har prøvd før. Alt for lenge, faktisk. Nå er det på tide med en ny kurs, fri fra moralisme og synsing.

Vi må rett og slett lytte til kunnskap fremfor dårlig funderte prinsipper.

Det virker det dessverre ikke som Vedum og Senterpartiet er så interesserte i.

Reklame

Disse grillpakkene gir en fantastisk smak på maten

Kommentarer til denne saken