Politi og beredskap er viktige saker i valgkampen, og partiene viser nå kortene sine. Men Støres besøk i Telemark viser at Arbeiderpartiet har lave ambisjoner for politiet i årene som kommer. Høyre har konkrete løfter for å sikre mer synlighet og et tryggere samfunn.

Hva mener du med mer penger til distriktene, Støre?

Arbeiderpartilederen tok med seg VG til Telemark for å snakke om justispolitikk. Der kom det den vanlige kritikken mot politireformen, en reform som ifølge politimesteren i distriktet Støre besøkte har «vært positiv for politiets arbeid».

Støre vil ha mer penger til distriktene, men klarer ikke å tallfeste hva dette faktisk betyr. Faktum er at velgerne ikke vet hva slags politi de får med Arbeiderpartiet.

Derimot mener han at vi bruker for mye penger i Politidirektoratet. Her viser Støre at også han beveger seg i retning av Senterpartiets forslag om å legge ned hele direktoratet, som ble etablert på 2000-tallet for å få et tydeligere skille mellom politikk og politifaglige vurderinger.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

At deler av venstresiden nå tar til orde for å legge ned hele direktoratet er i tillegg til å være populistisk, et varsko om at de ønsker å vaske ut dette viktige skillet mellom fag og politikk. Det er verdt å minne om at Gjørv-kommisjonens rapport mente at «den politiske ledelsen i JD har engasjert seg for sterkt i detaljer ved virksomheten og for lite i de lange linjer.» Jeg mener at det er feil vei å gå.

Utover dette er det vanskelig å få fatt i hva Arbeiderpartiet egentlig ønsker å gjøre med politiet etter åtte år i opposisjon. Vi i Høyre har derimot klare ambisjoner for de neste fire årene.

Les også: Det som skjedde i Oslo kan skje i resten av landet også

På gata og på data

Vi har gjort mye for å løfte norsk politi, og vi har tatt viktige strukturgrep gjennom politireformen. Etter å ha nådd målet om to politifolk per 1000 innbyggere, fulgt opp alle punktene i Gjørv-kommisjonens rapport etter 22. juli, styrket den lokale og nasjonale beredskapen og digitalisert politiet, skal vi videre innføre en gyllen regel for politiet, som skal sørge for at det skal være dobbelt så stor bemanningsvekst i politidistriktene, enn i sentrale funksjoner og ledelse. Norsk politi skal alltid prioritere å være der kriminaliteten skjer: på gata og på data.

Vi skal ta overgriperne på nett – uavhengig av hvor de er. Denne kriminalitetsformen har eksplodert de siste årene. Vi maner til kamp mot disse overgriperne, og det blir en av politiets hovedprioriteter fremover. Dette innebærer betydelig styrking av cyberkrimsentre, sørge for at Politihøgskolen tilbyr god videre- og etterutdanning på IKT-feltet. Høyre vil i tillegg utarbeide et pakkeforløp for seksuallovbrudd, etter modell fra helsevesenet, hvor anmelder får tette oppfølging fra anmeldelse til straff er gjennomført.

Høyre vil sikre et utstyrsløft for politiet for at politiet skal kunne møte folk der de er. Vi skal ikke binde verdifulle politiressurser til kontorer og byråkrati. Derfor vil Høyre prioritere flere nye biler, bedre IKT-utstyr og bruk av teknologi. Politiet skal ha flere patruljebiler som gjør det mulig å gjøre mer av politiarbeidet på stedet, heller enn å måtte bruke tid på å reise tilbake til politistasjonen mellom hvert oppdrag.

Les mer fra Norsk debatt her

Vi trenger et moderne politi som møter folk der folk ferdes. Det betyr at vi trenger mer politi på gata og det betyr også at vi må tørre å tenke nytt. Vi må ha høye ambisjoner på politiets vegne, fordi det handler om vår egen trygghet.

Høyre har gjennom åtte år vist at vi mener alvor med satsingen på politi og beredskap, men hva Arbeiderpartiet vil er det ingen som vet – det er alvorlig.