Gå til sidens hovedinnhold

Venstre sprer usannheter om Senterpartiets ruspolitikk

Av hensyn til barn og unge kan vi ikke forsvare en generell avkriminalisering av narkotikabruk, skriver Kjersti Toppe (Sp).

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Ane Breivik, stortingskandidat for Venstre i Hordaland, hevder at Trygve Slagsvold Vedum sprer usannheter om rusreformen og at Senterpartiet vil tviholde på et strafferegime. Begge deler er feil.

Dette er saken: Vedum sprer usannheter om rusreformen

Senterpartiet har fremmet eget forslag til Stortinget om ikke å straffeforfølge rusavhengige, og om en forebyggings- og behandlingsreform på rusfeltet.

Rusavhengige trenger helsehjelp og annen oppfølging, ikke bøter og fengsel. Dette vil vi få til, uten en generell avkriminalisering av narkotikabruk.

Venstre foreslår med sin avkriminaliseringsmodell, at det skal få større konsekvenser for ungdom å drikke alkohol på offentlig sted, enn å bli tatt for bruk og besittelse av narkotika.

Ikke vitenskapelig begrunnet

Breivik skriver at regjeringens baserer rusreformen på forskning, erfaringer fra andre land og høringsinnspill som er kommet inn, og at det ikke finnes noe belegg for at rusbruk vil øke dersom narkotikabruk ikke lenger skal være straffbart.

Men Folkehelseinstituttet (FHI) påpeker i sin høringsuttalelse at det er store svakheter i kunnskapsinnhentingen som regjeringens baserer seg på. Forutsetningen om at bruken av narkotika ikke vil endres med reformen er ikke tilstrekkelig vitenskapelig begrunnet.

FHI skriver at man ikke kan utelukke økt narkotikabruk som følge av Venstres reform. Politidirektoratet skriver at: «Det er grunn til å gro at en avkriminalisering (…) vil kunne oppfattes som en ufarliggjøring av narkotikabruk, særlig blant unge. Et slikt signal er det all grunn til å advare mot».

Les også: Venstre mot Vedum

Helsesykepleiere roper varsku

Helsesykepleierne, som er den faggruppen som jobber med ungdom, roper også varsku. De sier at regjeringens rusreform etterlater helsesykepleierne nærmest uten verktøy til å følge opp ungdom som ruser seg. For ungdom som ruser seg vil regjeringens rusreform føre til mindre helsehjelp og oppfølging enn i dag.

Det er de mest ressurssterke ungdommene, med foreldre som tar barnas rusbruk på alvor, som vil komme best ut av reformen. I realiteten vil det ikke få noen konsekvens for ungdom som blir tatt for bruk eller besittelse av narkotika. Et oppmøte på et kommunalt kontor er det hele.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Når Breivik og Venstre dømmer dagens narkotikapolitikk som mislykket, må man ikke glemme at ifølge rapporten ESPAD 2019, er Norge blant landene der færrest unge bruker narkotika. I Norge gjelder dette i alt 12 prosent av guttene og 6,5 prosent av jentene.

I Italia er tilsvarende tall 31 prosent og 24 prosent. I Danmark 23 prosent og 13 prosent. For ungdom har den norske modellen med en kombinasjon av forebygging, lovforbud og alternative reaksjoner fungert bra.

Det er dette Venstre er villig til å ofre.

Ren avkriminaliseringsreform for narkotika

Venstres rusreform møter motstand. De har knapt nok støtte i egen regjering. Krf tok avstand fra reformen før den var lagt fram. Det er usikkert om den i det hele får flertall i Stortinget.

Reformen omhandler ingen tiltak for forebygging av narkotikabruk. Den omhandler ikke behandling eller ettervern på rusfeltet. Reformen skal ikke koste regjeringen penger, og kan knapt kalles en rusreform.

I realiteten fremstår den som en ren avkriminaliseringsreform for narkotika, med risiko for økt narkotikabruk i samfunnet.

Senterpartiets alternative rusreform vil gi rusavhengige helsehjelp. Men av hensyn til barn og unge kan vi ikke forsvare en generell avkriminalisering av narkotikabruk.

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene

Kommentarer til denne saken