I over ett tusen år har Norges stabilitet hvilt på den kristne kulturarven. Til tross for dette slår Unge Venstre nok en gang et slag for å avvikle en garantist for Norges felles verdier.

Men hvordan klarer man å legitimere å fjerne tradisjoner som har bidratt til å bygge opp og vedlikeholde Norge i over 40 generasjoner?

Ungdomspartiet og noen av deres allierte i moderpartiet mener at et økt statsbudsjett er vel verdt risikoen.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Tonedøv politikk

Venstre har ofte tendenser til å ville svekke alt som bygger opp under vår kulturelle karakter. Når de ikke prøver å svekke integriteten til kongehuset ved å endre på grunnloven, eller fjerne kongehuset helt, går de hardt til verks for å fjerne andre deler av vår kulturelle tilhørighet litt etter litt.

De vil også fjerne helligdagene som har gitt venner og familier anledningen til å ta del i våre tradisjoner sammen. Hva er begrunnelsen deres for å gjøre noe så drastisk?

Dette er saken: Vil fjerne de kristne helligdagene og ha slutt på røde dager midt i uka

Ifølge Unge Venstre mener de at disse tradisjonene er «utdaterte og tåpelig», og føler at det hadde vært bedre å erstatte høytidene med feriedager som kan brukes fritt i løpet av året i stedet for.

Dette er tonedøv politikk. Ikke bare fordi det bidrar til å erodere grunnmuren som det norske samfunnet er bygget på, men også fordi folk flest ikke vil klare å benytte seg av disse fridagene sånn som de vil.

Ingen fordeler til de utenfor kontoret

Arbeidstilsynet sier at arbeidsgivere har rett til å avvikle ferier for sine ansatte om det kan hindre at driften går som det skal.

Det betyr at de 12 ekstra fridagene som Venstre vil gi deg i stedet for de kristne helligdagene kommer til å avhenge helt av ønskene til sjefen din.

Vil du feire julen med familien? Det var synd. For i år trenger sjefen at du tar på deg et ekstra skift for at ting skal gå rundt. Ikke nok med dette, men om dette skjer et år der første juledag faller på en ukedag vil du heller ikke ha krav på lønnstillegg, da det ikke lenger er en rød dag.

I realiteten vil de eneste som tjener på forslaget til Unge Venstre være personer som allerede har gode arbeidsvilkår. Fordelene vil gå til personer som jobber med fleksitid eller har muligheten til å ta hjemmekontor når det passer de.

Den store sammenhengen

Den store utfordringen med Unge Venstres politikk er at kulturen som de kaller «utdatert og tåpelig» faktisk spiller en viktig rolle i å være en av samfunnets bærebjelker.

Blant annet har Utdanningsdirektoratet stadfestet viktigheten av å lære bort vår kristen-humanistiske kulturarv og historie i deres prinsipper for grunnopplæringen. De sier at for å bedre utvikle elevenes identitet og tilhørighet til samfunnet, er det viktig å skape et samhold som forankrer den enkeltes identitet i et større fellesskap og i en historisk sammenheng.

Les også: Når vi blir 96

Det vil ikke si at det kun er viktig for ungdommen å kunne noe om hvor vi kommer fra. Denne norske identiteten som har overlevd og utviklet seg i over tusen år bidrar også til den stabiliteten og tryggheten som Norge kjenner så godt til i dag. Med tanke på at å vedlikeholde vår egen kultur heller ikke krenker noen andres, er det heller ingen grunn å kaste den til side.

Den dagen vi slutter å se tilbake på vår historie for å reflektere over hvor vi vil ta landet videre, blir det også vanskeligere å se på oss selv som en del av en større sammenheng. Risikoen som kommer med dette blir at vi heller begynner å tenke på kortsiktig vinning fremfor å fokusere på et helhetlig bilde.

Ikke vårt å somle bort

Den politiske filosofen Edmund Burke oppsummerer dette best når han beskriver hva et samfunn består av, for ifølge Burke er ikke samfunnet bare et samarbeid mellom vi som tar del i det i dag. Det er også et samarbeid på tvers av generasjonene, mellom de døde som hjalp med å utvikle det og de kommende generasjonene som enda ikke har blitt født.

Med andre ord er ikke samfunnet vår eiendel å somle bort, men heller noe vi har en oppgave å vedlikeholde til de som kommer etter oss. Som en lang kjede gjennom tidene har alle i Norge noe til felles med de nordmennene som kom før oss.

For hva er likhetene mellom nordmenn i dag og de som levde for flere hundre år siden? Det er dagene der kirkeklokkene ringer, og familier kan komme sammen for å ta del i tradisjoner som ble videreført fra generasjon til generasjon i tusen år!