Gå til sidens hovedinnhold

Venstresidens argumenter er til å miste nattesøvnen av

Om vi ikke er konkurransedyktige taper vi uansett.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Debatten som om formueskatt som pågår viser med alvor hva vi står overfor ved høstens valg. Argumentasjonen er helt surrealistisk.

Arbeiderpartiet går inn i valgkampen og lover økt formueskatt. Partier AP vil bli helt avhengig av foreslår at norske eiere kan finansiere venstresidens skatteøkninger med salg av bedrifter.

Dette er til å miste nattesøvnen av.

Nei til milliardærer, ja til formueskatt

Arbeiderpartiet vil ikke ha flere norske milliardærer. Da øker forskjellene. De ser helt vekk fra at SSB har publisert tall som viser at inntektsulikheten har gått ned siden 2015. Dette er ikke godt nok, hevder AP og viser til forskere som mener ikke utbetalt utbytte i bedriftene skal regnes med som inntekt på eierens hånd, før de er utbetalt til eierne.

Klikk her for å abonnere på Norsk debatt sitt nyhetsbrev

AP mener også at økt formueskatt kan skape nye arbeidsplasser. At norske bedrifter eid av nordmenn gjør det godt i en internasjonal konkurranse og skaper arbeidsplasser og skatteinntekter til landet, ser de bort fra. Hvem skal da eie det kapitalkrevende næringslivet dersom vi ikke har norske kapitaleiere?

Staten, svarer venstresiden og viser til at dette har de drevet med før, for eksempel i Aker Holding. Da ble Staten påført et milliardtap.

VG avslørte at det var de rødgrønne som solgte flest selskaper at av Staten. Hvem skal kjøpe statlige selskaper om vi ikke har et sterkt eierkapital miljø i Norge?

Vil ha mer statlig eierskap

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 72 norske selskaper. Norge er dermed det landet i Europa med høyest andel statlig eierskap i børsnoterte selskaper. Noe er solgt, blant annet av den rødgrønne regjeringen. Likevel vil Arbeiderpartiet ha enda mer statlig eierskap. Og ja, det er faktisk en risiko for at Rødt får viljen sin.

Statens direkte eierskap er betydelig både i antall selskaper og verdier. Ved starten av 2020 var verdien beregnet til godt over 800 milliarder kroner. Statens aksjer på Oslo Børs utgjorde 30 prosent av de totale verdiene på børs. I tillegg kommer folketrygdfondet sine investeringer.

Utenlandske investorer og utenlandske milliardærer eier ca 40 prosent av børsverdiene. Dette er svært mye. Dette er heller ikke problemfritt for konkurransen med norske private aktører i markedet.

Vi trenger norske kapitaleiere

I Røkkes Ap-initierte «industrieventyr» Aker Holding, ble Staten påført et milliardtap. Fremfor å være en aktiv næringsaktør bør Staten heller bidra med de rette rammebetingelsene for næringslivet.

Les også: MDG-politiker: - Man burde få lov til å ha cannabisplanter og lage cannabis til eget forbruk

Høyre ønsker norsk eierskap. Da treng vi sterke norske kapitaleiere. Vi trenger innovasjon, nye teknologier og nye arbeidsplasser. Det er næringslivet og fortrinnsvis norske eiere som må stå i spissen for dette, mens Staten må være lagspiller og tilrettelegger. Gode incentiv- og støtteordninger skal sørge for at nye industrier vokser frem.

Et norsk hovedkontor

Det er ulike tilfeldigheter som gjør at Staten eier så mye av norsk næringsliv. Arven fra de historiske restene fra telemonopolet, kraftutbyggingen, forsvarsindustrien og bankkrisen er deler av årsaken. Det er gode grunner for at Staten eier mye av dette også i dag, men det betyr slett ikke at Staten skal gå tyngre inn i ny næringsutvikling for å hindre at norske eiere tjener på sine private investeringer.

Les flere meninger fra Norsk debatt

Det å eie minst en tredjedel er ofte nødvendig for å hindre at hovedkontoret flytter ut av landet. Hovedkontor i Norge er viktig for at gode, internasjonale og kompetansetunge bedrifter kan styres og utvikles fra landet vårt. Forutsetningen for et norsk hovedkontor bør være sterke fortrinn og kompetanse innen drift, teknologi, ledelse og strategi. Og vi trenger kapitalsterke norske eiere for å få dette til.

Å kjøpe seg nytt norsk hovedkontorer med statlige penger som i Aker, og slik partiene på venstresiden vil fortsette med, er ingen god løsning. Vi må være konkurransedyktige som nasjon. Om ikke taper vi uansett, noe Statens investering i Aker-historien er et godt eksempel på.

Kommentarer til denne saken