EU-kommisjonen holder fast på sitt vedtak slik at naturgass skal bli en del av EU sin taksonomi – et klassifiseringssystem som skal fremme grønne investeringer. Dette kan bety en ny tid for norsk sokkel.

Verden trenger mer gass for å løse sine klimautfordringer.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Ville gitt Norge en nøkkelrolle

Forslaget legger opp til at investeringer i nye gasskraftverk før 2030 kan klassifiseres som bærekraftige, dersom de samlede utslippene er på mindre enn 270 gram CO2 per kilowattime.

Kriteriene som legges til grunn i taksonomien er strenge, men det er positivt at EU anerkjenner den viktige rollen naturgass vil spille i energitransformasjonen på kontinentet. Dette gir oss muligheter.

For å nå utslippskriteriene skissert i taksonomien vil bruken av lavkarbongasser, som for eksempel blått hydrogen, måtte øke utover i tid. Ikke kun i kraftproduksjon, men også i andre industrisegmenter som er inkludert i taksonomien.

Her er norsk naturgass som innsatsfaktor godt posisjonert med lave kostnader og lave utslipp både opp- og midtstrøms.

Dette vil i så fall gi Norge en nøkkelrolle ved å bruke naturgass fra sokkelen til fremstilling av hydrogen, der CO2 deretter blir lagret på sokkelen. Dette vil i praksis bidra til at norsk produksjon av gass bidrar til nullutslippsløsninger.

Les også: Havvind er seddelpressen som blir gjort til et pengesluk for skattebetalerne

Kampen er merkbar

Ved å inkludere bruken av naturgass i taksonomien vil dette kunne sikre investeringer i viktig energiinfrastruktur, og forhåpentligvis bidra til å hindre volatile energipriser i tiden fremover når kull fases ut.

U.S Energy Information Administration viser i sin International energy outlook 2021 at verden trenger å lete etter mer olje og gass. IEA tror at verdens kullforbruk øker. Vi vet at skiftet fra kull til naturgass gir raske og kostnadseffektive utslippskutt.

Kina og India reserverte seg på klimakonferansen i Glasgow mot det foreslåtte vedtaket om å fase ut kull. Forbruket er økende. Kampen om naturgassen er merkbar. Aldri før har prisene vært høyere. Hele verden etterspør mer gass.

Les mer fra Norsk debatt her

Da Oljedirektoratet presenterte «sokkelåret 2021» 13.januar 2022 viste de oppdaterte anslagene at hele 56 prosent av de uoppdagede ressursene trolig befinner seg i de områdene Stortinget allerede har åpnet opp for leiting i. Av dette er det anslått at 46 prosent er gass.

Regjeringen må snarest starte tildelingsrunde 26. som ble satt på vent etter forhandlinger med SV.

Alt annet bryter med Stortingets intensjon i letepolitikken, og vil forsinke energiomstillingen som verden trenger for å nå klimamålene.