Samtidig som det er kapasitetsutfordringer i hjemmetjenesten i Oslo, så melder våre medlemsbedrifter, som er godkjente leverandører til Oslos innbyggere via fritt brukervalg, at de har ledig kapasitet. Hvorfor blir ikke denne kapasiteten utnyttet?

De siste dagers oppslag i ulike redaksjoner viser at eldreomsorgen ikke er god nok overalt. Det betyr at regjeringen, staten og kommunene må bidra sammen slik at vi når målene om en trygg og god alderdom. Det er et viktig lagarbeid, sier helseminister, Ingvild Kjerkol (Ap) til VG.

Vi står foran en stor omsorgsutfordring der stadig færre yrkesaktive står bak alle de som skal besørges med omsorg og pleie. Det er særlig i kommunesektoren dette blir særdeles krevende.

Oslo kommune har i mange år hatt fritt brukervalg i hjemmetjenestene. Det innebærer at Oslo har fire godkjente private leverandører som leverer hjemmetjenester på oppdrag for kommunen. Gjennom fritt brukervalg har brukerne det vi kan kalle «bytterett».

Dersom man ikke er fornøyd med hjemmetjenesten man får, kan man bytte til en av de private, godkjente leverandørene. Regningen for dette brukervalget, tar kommunen. Man kan altså velge leverandør uten at det koster deg ei krone ekstra.

Vår bransjeerfaring gjennom mange år, er at ordningen praktiseres svært ulikt i bydelene i Oslo og ikke fungerer etter hensikten. Brukere og pårørende skal informeres om at de har denne bytteretten.

Spørsmålet vi stiller oss etter å ha sett Brennpunkt-dokumentaren, er om de faktisk får denne informasjonen.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Brukervalg handler ikke bare om å velge noe, men viktigere, å kunne velge bort noe som ikke fungerer for deg, til noe bedre.

Hjemmetjenester skiller seg vesentlig fra institusjonstjenester ved at de foregår i pasienten/brukerens hjem. Det å ha innflytelse og påvirkningskraft på hvem som faktisk skal utføre tjenester for deg i ditt eget hjem, er grunnleggende rettigheter i en moderne velferdsstat.

Når kommunene aktivt legger til rette for brukervalg, gir de sine egne innbyggere større råderett og innflytelse over de tjenestene de mottar hjemme.

Makt og myndighet til å velge bort leverandører som man ikke er fornøyd med, eller makt og myndighet til å velge bort et utilfredsstillende kommunalt tilbud, er god forbrukerpolitikk.

Les også: Seks timer søvn fordelt på 72 timer. Man kan jo spørre seg hvor forsvarlig det er

I Brennpunkt-dokumentaren, får vi blant annet møte 90 år gamle Lilly. Det hun opplever er rett og slett uverdig. Derfor er det et paradoks at det samtidig som Lilly går flere dager uten å få mat og ikke får den omsorgen hun har krav på, har fritt brukervalg-bedriftene ledig kapasitet. Hvor er det systemet svikter?

NHO Geneo og våre medlemsbedrifter ønsker å bidra enda mer med å løse våre felles utfordringer. La oss ta i bruk alle gode krefter for å sikre best mulig tjenester for alle.