Dette er et åpent brev til PST-sjef, Beate Gangås:

Da skuddene falt utenfor utestedene Per på hjørnet og London pub fjor sommer, var PST-raskt ute med å klassifisere angrepet som et terrorangrep rettet mot skeive. De hevet trusselnivået til høyeste nivå for skeive.

Det ble kommunisert at det nå var farlig å være oss. Dette opplevdes naturlig nok skremmende.

PolyNorge er en interesseorganisasjon som jobber for relasjonsmangfold – at alle relasjonsformer basert på likeverd og genuint samtykke skal anerkjennes på lik linje. Vi arbeider også mot alle former for tvang, inkludert religiøs tvang og negativ sosial kontroll, rundt seksualitet og relasjoner.

Vi er en av de skeive organisasjonene som ble totalt ignorert av både politiet og PST i etterkant av hendelsen.

Vi sitter igjen med en genuin opplevelse av at PST ikke brydde seg om å ivareta vår sikkerhet.

Det virker som PST tror skeive og FRI er synonymer. Det er det ikke – blant våre medlemmer er det mange som ikke kjenner seg hjemme i FRI.

Ønsket å bygge bro

19. januar uttalte Beate Gangås i et intervju med Aftenposten at dere både trenger og ønsker informasjon fra oss, samtidig som du åpnet for dialog.

Vi ønsker å bygge bro fremfor å øke spliden. Derfor rakte vi ut en hånd til både politiet og PST, hvor vi tok initiativ til dialog.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Vi sendte derfor en e-post onsdag den 15. februar, som forble ubesvart. Purring på svar ble sendt en uke senere, hvor vi også opplyste om at vi hadde informasjon vi ønsker å videreformidle.

Da det fortsatt ikke var kommet noe svar over to uker senere valgte vi å ta kontakt via telefon. Da ble det bekreftet at e-postene var kommet frem og at en person hadde fått ansvaret.

Onsdag 8. mars tok vi igjen kontakt på telefon og ble bedt om å ringe opp igjen etter klokken 10.00, noe vi gjorde. Da ble vi satt over til vedkommende som hadde ansvar, men etter noen minutter fikk vi beskjed om at vedkommende ikke svarte.

Vi ba om at vedkommende ringte tilbake i løpet av dagen, noe som ikke skjedde.

Vi har fortsatt ikke hørt noe fra dere.

Lite tillitvekkende

Måten vi blir møtt på er svært lite tillitvekkende. Det er også vanskelig for oss å skjønne at du, Beate Gangås, aktivt går ut og ber om informasjon, men når vi tilbyr den så blir vi ignorert.

Les også: Vi lar reven slippe uhindret inn i den norske hønsegården

Samfunnet er tjent med at de som skal beskytte oss har tillit, men tillit er noe dere må gjøre dere fortjent til.

Måten dere behandler oss på tjener motsatt hensikt.

Vi oppfordrer deg til å ta imot vår utstrakte hånd.

PST har fått muligheten til å svare på dette innlegget.