Tidligere i år gjeninnførte Sverige sivil verneplikt. I lys av pandemien og sikkerhetstrusselen som klimaendringene medfører burde vi i Norge også vurdere noe lignende.

Hvis flere skal avtjene førstegangstjeneste fremover, burde folk også få muligheten til å velge en tjeneste som i større grad lærer de å håndtere ikke-militære sikkerhetsutfordringer og kriser.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

En gammeldags forståelse av sikkerhet

I 2012 avskaffet Norge den sivile verneplikten. Dette ble begrunnet med at bortfall av sivil verneplikt i liten grad ville påvirke Forsvarets operative evne.

Denne begrunnelsen bygger på det som i mine øyne er en ganske gammeldags forståelse av hva sikkerhet er.

På tross av krigen i Ukraina, kan vi ikke i 2023 fortsette å se på sikkerhet som noe som primært er knyttet opp til militæret. Jeg mener ikke at vi skal fjerne eller svekke den militære førstegangstjenesten. Men, det finnes også andre utfordringer som truer vår sikkerhet og hvor beredskapen vår har behov for å styrkes.

Les også: Krigshelten som ikke likte krig

Et viktig supplement

Jeg mener derfor at vi burde innføre et fullverdig sivilt alternativ til den militære førstegangstjenesten som ivaretar den fellesskapsfølelsen som dagens førstegangstjeneste skal gi, samtidig som den har større fokus på opplæring i å håndtere andre type kriser og utfordringer.

Dette vil være et tilbud som vil kunne fungere som et viktig supplement til totalforsvaret, og gjøre oss bedre rustet til å kunne håndtere fremtidige pandemier, skred, flom og andre kriser.

Tjenesten kan også inkludere en del hvor de vernepliktige skal bidra i helsetjenesten som sårt trenger ressurspersoner slik den sivil verneplikten pleide å legge opp til.

Et ønske om å bidra

Noen vil nok si at dette er oppgaver som dagens førstegangstjeneste gir tilstrekkelig opplæring i. Men av ulike årsaker er det nok flere unge som ikke ønsker å avtjene militær førstegangstjeneste.

Det kan være ideologiske grunner, frykt for å bli utsatt for seksuelle overgrep, eller manglende motivasjon for militærtjeneste.

Les også: Alle som fulgte med på metoo-sakene burde vite det

Hvis vi hadde hatt et alternativt tilbud kunne flere unge som ønsker å gi noe tilbake til samfunnet fått en mulighet til det, samtidig som tilbudet ville kunne styrke den sivile beredskapen vår.

Selv avtjente jeg ikke førstegangstjeneste på grunn av manglende motivasjon for dagens form for tjeneste. Og, på grunn av vedvarende belastningsskader som følge av at jeg var aktiv svømmer.

Jeg hadde et ønske om å bidra til et tryggere samfunn. Jeg konkluderte imidlertid med å først ta en utdanning for så å søke meg til steder som PST, NSM eller E-tjenesten – sånn jeg på best måte kunne bidra til fellesskapet sin sikkerhet.

Hadde det eksistert en sivil førstegangstjeneste, så hadde jeg nok søkt meg dit først.

Jeg tror ikke jeg er den eneste som ønsker å bidra til trygghet og beredskap i Norge, men som ikke ser på dagens førstegangstjeneste som så meningsfullt som et sivilt alternativ.

Ved å ikke ha et sivilt førstegangstjenestetilbud går vi glipp av en rekke unge mennesker, som både kan og vil bidra til å gjøre Norge til et enda tryggere sted å bo.