(Trønderdebatt)

Imamen Noor Ahmed Noor fra det muslimske Minhaj-ul-Quran-nettverket i Drammen har på Facebook skrevet et grovt antisemittisk innlegg, der vi blant annet kan lese at «Israel er djevelen som Hitler etterlot noen jøder slik at verden kunne se at hvis de overlevde, ville menneskeheten være i fare for dem».

Vi er glade for Harald Stanghelles tydelige kommentar i Aftenposten. Det er spesielt skremmende at det var en «stueren imam», en dialog-imam som snakket til sin egen menighet på urdu. Ikke noe andre skulle forstå. Det var ikke en av det mørke nettets hatpredikanter.

Les også: Muslimske ledere er blant dem vi må kreve ekstra av for å bekjempe antisemittiske holdninger i Norge

Bortforklaringen om at uttalelsen kom i affekt står ikke til troende, fordi han har gjort det før. Dette var ikke første gang. Oppfordring til drap på jøder er skremmende, og vi som fortsatt husker de 13 grovkalibrede skuddene mot synagogen i Oslo i 2006, og brannbomben kastet mot synagogen i Trondheim samme år, har grunn til å frykte det. Ikke bare de høyreekstreme eller våre hjemlige nazister.

At grupper i samfunnet blir satt opp mot hverandre er svært ugreit. Enkelte destruktive krefter ser seg tjent med det dessverre. I dette tilfellet var det en muslimsk leder som kastet bensin på bålet da han foret fordommene.

Og fordommene er der. Det viste HL-senterets befolkningsundersøkelse fra 2017. Det er første gang vi fikk et faktagrunnlag å forholde oss til, og ikke bare synsing og følelser, eller anekdoter. En slik anekdote er Abid Rajas uttalelse om at muslimske barn får antisemittismen inn med morsmelken, basert på egne erfaringer.

Vi skal kun trekke frem fire tall som er relevante i denne sammenhengen:

På spørsmålet «Har du hørt om Holocaust?» svarte 95,7 prosent av den generelle norske befolkningen bekreftende. I det muslimske utvalget svarte 63,7 prosent ja. På påstanden «Muslimske ledere bør gjøre mer for å bekjempe antisemittisme i sitt lokalmiljø» svarte bare 41 prosent bekreftende. Mens dette tallet kan tolkes som både høyt og lavt, så er de to neste ganske skremmende.

Nøyaktig halvparten, dvs. annenhver muslim i utvalget, er enig i påstanden at Israel behandler palestinerne på samme måte som nazistene behandlet jødene under annen verdenskrig.

Og det tallet som virkelig gir norske jøder grunn til frykt er svarprosenten på påstanden «Når en tenker på hvordan Israel behandler palestinerne, kan trakassering og vold rettet mot jøder forsvares». 21 prosent støttet denne påstanden.

Det er hver femte respondent! Vet ikke-gruppen kommer i tillegg til de 21. Det er enkelte spørsmål man faktisk ikke har lov å svare vet ikke på. For eksempel spørsmålet «Er det greit å drepe Kongen?». Ingen kan svare vet ikke på et slikt spørsmål.

Les flere meninger fra Norsk debatt

Vi håper at denne saken kan lede til positive tiltak. At Senaid Kobilica, leder for MDN, har foreslått kursing av muslimske ledere er et slikt positivt tiltak. HL-senteret kan bidra med det. Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn kan bidra. Det mosaiske trossamfunn (DMT) stiller også opp om ønskelig.