Amcars Hilberg Ove Johansen kritiserer NAFs krav om et bedre ladenettverk i et debattinnlegg i Nettavisen 26. september. Det er interessant å se en bilorganisasjon være mot bedre framkommelighet for bilister.

Her kan du lese Johansen sitt debattinlegg: Kravene fra elbilistene er voldsomme

Vi jobber for alle bilister

Amcar deler bilistene inn i to grupper: elbilister og bensin- og dieselbilister. Og så velger de å sette disse opp mot hverandre. Det er ikke NAF sin linje.

I NAF jobber vi for alle bilister, de som fyller bensin på tanken, de som fyller diesel og de som lader bilen sin med strøm. Også Amcar sier de ser at det foregår en rask omstilling av den norske bilparken, og at stadig flere går over til elbil. Men, mens Amcar har stilt seg i veikanten er NAF med på ferden for en god hverdagsreise for alle trafikanter.

NAF advarer politikerne mot å sette opp avgiftene på bensin- og dieselbiler. Det vil bare straffe dem som ikke kan kjøpe seg elbil. Vi går også mot økte drivstoffavgifter.

Mot distriktene

Når et flertall av partiene på Stortinget vil øke bensin- og dieselprisene frem mot 2030, jobber NAF for å skjerme folk som bor i distriktene. Folk som bor i mindre tettbygde strøk er mest avhengige av bilen, de har et dårligere kollektivtilbud og færre eier elbil.

Les også: Hvert år får vi i oss ni milliarder sukkerbiter fra brus. Pris er nøkkelen til problemet

Samtidig jobber NAF for det Amcar kritiserer oss for, nemlig for et bedre ladenettverk i hele landet.

Når syv av ti nye biler som selges er elbiler, trenger vi at politikerne sikrer en fungerende infrastruktur for elbiler i hele landet. Om bare litt over tre år er politikernes mål at alle nye biler som selges skal være nullutslippsbiler, i praksis elbiler.

Det tar lengre tid å lade en elbil enn å fylle en fossilbil. Da trenger vi flere ladepunkter for å sikre folk en god hverdagsreise.

I sommer møtte mange familier lange ladekøer på norgesferie. Det er heller ikke slik at det kun mangler ladere der det ikke er elbiler. Langs hovedveiene i Norge, for eksempel Oslo-Kristiansand ligger vi allerede langt bak hva vi trenger av hurtigladere for dagens bilpark. Mener Johansen det er en bilistvennlig politikk at elbilistene må lide til et godt ladenett kommer av seg selv?

Det stemmer slik Amcar skriver at det store flertallet av bileierne kjøper bruktbil, og at bruktbilmarkedet for elbiler fortsatt er begrenset. Men det er overraskende kortsiktig av en bilistorganisasjon å tenke at slik vil det være i all fremtid.

Etter hvert som flere elbiler ruller ut på veiene, vil det også vokse frem et bruktbilmarked for elbiler. Også disse vil være avhengig av et godt ladenettverk, som gir trygghet og forutsigbarhet for at de får ladet bilen sin når de trenger det.

Johansen skriver som om hele samferdselsbudsjettet blir betalt av fossilbilistene. Det er langt fra virkeligheten. Det er ikke bare fossilbilister som betaler for samferdsel i Norge, alle gjør det over skatteseddelen.

Vi må ha en behagelig overgang

Det er heller ingen som sier at avgifter som betales av bensin- og dieselbilister skal betale for lading på nye parkeringsplasser. For det første handler dette vel så mye om byggekrav og offentlig tilrettelegging som penger.

I de tilfellene Enova betaler støtte til utbygging av ladestasjoner fordi markedet ikke forsvarer investeringen er ikke støtten direkte finansiert gjennom kjøps- og bruksavgifter på bil. I tillegg må det også nevnes at vi også har støtteordninger for bensin- og dieselsalg i distriktene i dag.

Det såkalte «Merkurprogrammet» ga ut flere millioner til drivstoffanlegg i distriktene i 2020. Det er dermed en likebehandling av bilister at staten sikrer at man kan få tak i drivstoffet man trenger uansett hvor man er i landet.

Les mer fra Norsk debatt her

Tesla, en amcarprodusent, har skjønt at lading er viktig for å kunne velge elbil, og har derfor gjort det til en konkurransefordel.

Norske politikere, de internasjonale bilprodusentene, og norske forbrukere, er alle i gang med overgangen til elbiler. Hvis Hilberg Ove Johansen og Amcar vil være på bilistenes side, bør de jobbe for å gjøre overgangen så behagelig og rimelig som mulig for folk flest.

Dessverre ser det ut til at Amcar heller vil rygge inn i fremtiden.