Gå til sidens hovedinnhold

Vi kan ikke bli like som USA i den offentlige debatten

Blir ting gjentatt nok ganger i aviser folk har tiltro til, tror enkelte til slutt på det. Hvis man ikke har en sterk kritisk sans.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Det er mange myter og mye skremsel om Rødt i de største mediene i Norge. Disse mytene blir gjentatt igjen og igjen av konservative eller uvitende kommentatorer, samt i regelmessige innlegg fra ansatte i høyres tenketank Civita.

Blir ting gjentatt nok ganger i aviser folk har tiltro til, tror enkelte til slutt på det. Hvis man ikke har en sterk kritisk sans.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Rødt er ikke en del av en udemokratisk kraft

Akkurat det samme skjer i USA hvor de store mediene driver skremsel mot kandidater på venstresiden. Der skremmer de ikke bare med at de få som kjemper for arbeiderklassen, som Bernie Sanders, er kommunister og skumle nordiske sosialister.

Der har vanlige folk blitt indoktrinert til å tro at en fungerende velferdsstat og gratis helsevesen er den ondeste kommunisme eller sosialisme. Her i Norge tror enkelte at gratis tannhelse og omfordeling er farlig fordi Bjørnar Moxnes plutselig kan bli en udemokratisk diktator.

Rødt har en referanse til Marx sin teori om likhet, noe Karl Marx kalte kommunisme.

Kommentatorene og tenketanken Civita mener at dette fører til at så fort Bjørnar Moxnes får nok makt kommer han til å gro Stalin-bart og rulle inn på Stortinget i en tanks med den russiske nasjonalsangen spillende i bakgrunnen. Fordi Rødt nevner Marx i prinsipprogrammet sitt er de altså automatisk en del av en udemokratisk kraft.

Dette er for dumt, og er nok enten intensjonell skremsel eller kunnskapsløshet.

Det fordummer debatten og skremmer vanlige folk fra å stemme for sine interesser. Akkurat som i USA.

Arbeiderpartiets historie

I følge denne gjengen av konservative kommentatorer er kanskje landsfaderen som bygde landet, Einar Gerhardsen, udemokratisk og ond. Gerhardsen var jo superkommunist. Gerhardsen var sentralstyremedlem i Norges Kommunistiske Ungdomsforbund.

Han startet en ny ungdomsorganisasjon til Arbeiderpartiet med navnet Venstrekommunistisk Ungdomsfylking - forløperen til AUF - og prøvde da han satt i regjering etter krigen å slå arbeiderpartiet sammen med Norges Kommunistiske Parti.

Selv om Gerhardsen var kommunist gjorde han landet til et sterkere demokrati, med velferd, industri og likhet mellom folk. Høyresiden har siden «the red scare» startet i USA repetert at kommunister og alle som nevner det er udemokratiske så mange ganger at det har blitt vanlig å tro det. Sånn er det ikke.

Det samme har skjedd i USA med sosialisme. Der tror den vanlige mannen i gata at nordisk sosialisme slik vi har i Norge er farlig. Det blir for dumt at vi skal ha et slikt lavmål på debatten i Norge.

Rødt og Ap har begge kommunistiske røtter. Likevel er det bare Rødt som får tyn for å være antidemokratisk. Begge partiene er selvfølgelig den dag i dag demokratiske.

I konservative kommentatorers øyne har det ikke noe å si at Rødt har den mest demokratiske partistrukturen.

Les også: Demokratisk svikt i NRKs valgkampdekning

Ifølge høyresiden er og blir Rødt et udemokratisk parti

Det at Rødt kjemper for direkte folkedemokrati gjelder ikke. Det at Rødt vil ha et mer demokratisk arbeidsliv er irrelevant, det at Rødt går i mot innskrenkninger i demokratiet som regjeringen presser gjennom, som reduksjon i tilgang til innsynsrett eller hemmeligholding av avtaler og reiseplaner har heller ikke noe å si.

Det at Rødt vil at regjeringen skal gå gjennom de folkevalgte på Stortinget før vi går til krig eller bomber et land har hvertfall ikke noe å si.

Rødt er og blir et udemokratisk parti i kommentariatets og høyrevridde tenketankers øyne.

Det å referere til en akademiker sin teori om likhet er selvfølgelig ikke noe som gjør deg automatisk udemokratisk og ondt. I realiteten er det at Rødt nevner Marx i prinsipprogrammet helt urelevant. Som medlem har jeg selv erfart at avgjørelser bygger på vitenskap, erfaringer og historie.

Forskningen peker jo på at land med lite ulikheter er land som går godt. Likhet setter fart på innovasjon og skaper tillit mellom folk.

Referansen til Karl Marx påvirker ikke politikken i noen grad, men kan til en viss grad knytte partiet til arbeiderkamp som Marx sin teori historisk var en stor del av.

Marx' tanker om likhet inspirerte landsfaderen Einar Gerhardsen til å delta i arbeiderbevegelsen og bygge det landet vi har i dag. Både Ap og Rødt har røtter fra den kommunistiske arbeiderbevegelse. Ap skjuler sin arbeiderhistorie, eller har glemt den. Rødt derimot refererer til en teori om et likere samfunn selv om det er upopulært, og står for det. Denne referansen er også en grei måte å holde karrierepolitikere unna partiet på.

Vi kan ikke se bort fra forskning og rapporter

Når det kommer til ideologi er det etter min mening på høyresiden ideologien står sterkest. I Erna Solbergs regjering står ideologien så sterkt at de velger å ignorere forskning og rapporter hvis de ikke gir resultater som stemmer overens med deres ideologi. Høyresiden har også benektet klimakrisen i lang tid.

Størstedelen av Høyresiden har nå tatt innover seg at klimaforandringer er reelle men det virker ikke som de virkelig tror på klimaforandringer. Hadde regjeringspartiene tatt vitenskapen seriøst ville de forsøkt å kutte utslipp fortere en det de gjør nå.

Les mer fra Norsk debatt her

Å ignorere forskning samtidig som man har en ideologi som setter kortsiktig profitt foran folk og klima, det er farlig ideologi det.

De antivitenskapelige tendensene, tanken om evig vekst og målene om kortsiktig profitt er vår tids utfordring. Ikke en irrelevant referanse til Marx.

Kommentarer til denne saken