Gå til sidens hovedinnhold

Vi kan ikke overlate til ungdommen å avgjøre om de skal motta hjelp eller ikke

Vi trenger en forebyggings- og behandlingsreform, ikke en rusreform.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Det kan være svært godt nytt når Avisa Oslo skriver at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett vil bruke 100 millioner kroner, hvorav 18 millioner i Oslo, på å opprettes rådgivende enheter for russaker i kommunene.

Vi i IOGT ser frem til at mennesker med rusproblemer skal få råd og veiledning som kan hjelpe dem ut av problemene så tidlig som mulig, før de blir uoverkommelige.

Ikke et skritt mot avkriminalisering

Guri Melby mener dette er et skritt på veien mot den avkriminaliseringen venstre har ønsket seg. Vi mener at det heller bør være et skritt på veien mot en bredere styrking av hjelpeapparatet, uten at vi svekker dagens forebyggende lovverk.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Må knyttes til helhetlige hjelpetiltak

Å opprette rådgivende enheter for russaker i kommunene vil være en oppfølging av Stortingets vedtak, som det var bred enighet om å få på plass. Også blant partiene som stemte ned regjeringens reformforslag var det enighet om dette.

Det er likevel viktig å understreke at rådgivningsenheter vil ha relativt liten effekt dersom de ikke kan henvise videre til gode og helhetlige hjelpetiltak ute i kommunene.

Sjansespill med ungdommen

Norsk ungdom er blant dem som bruker minst narkotika i Vest-Europa. Vi ble lettet da Stortinget stemte ned regjeringens forslag til rusreform, som innebar en avkriminalisering av narkotika for alle.

Dersom det hadde blitt tilnærmet konsekvensfritt å kjøpe, bruke eller ha stoffet på seg i relativt store doser, er vi redd det kunne ført til økt bruk av narkotika blant unge.

Trenger forpliktende oppfølging - over tid

På linje med Stortingsflertallet er vi opptatt av å beholde de gode virkemidlene som holder unge mennesker unna narkotika og at de som bruker narkotika må få hjelp til å slutte. Ungdom som eksperimenterer med narkotika, trenger en forpliktende oppfølging – over tid. De trenger hjelp til å bryte ut av et negativt mønster som de kanskje ikke selv ser at bærer galt av sted.

Les også: Jeg kommer til å se mistenksomt på andre resten av livet

Ungdom som lever i et miljø der rus og eksperimentering med dette er et sentralt element vil ikke bare måtte kutte ut rusen, men også nettverket sitt og mange av vennene sine. Kanskje vil de måtte bytte skole. Kanskje må de behandle tunge og vanskelige minner og opplevelser som de hittil har døyvet og behandlet med rus. Dette er svært vanskelig, også for de voksne som bruker rusmidler, og ingen enkel sak å ta avgjørelsen om alene.

Derfor mener vi det er viktig å ikke overlate til ungdommen å avgjøre om de skal motta hjelp eller ikke, slik det ble lagt opp til i rusreformen. Om det å ta i mot hjelp eller ikke blir et frivillig valg blir det for mye ansvar på én person. Selv om de innerst inne vet at det er det beste å gjøre, er det slett ikke sikkert at de vil ta i mot hjelp. Det er mye lettere å bare si nei takk og fortsette som før, selv om det på lang sikt ikke er en god løsning

Mer av det som virker

Gjennom IOGTs sosiale arbeid har vi fått høre historier fra flere ungdommer som er takknemlige for at narkotikabruken deres ble avdekket, og at de gjennom tilbud om påtaleunnlatelse med ruskontrakt kom inn i et forpliktende behandlingsopplegg.

Som en gutt på 21 år som mottok hjelp hos IOGTs tiltak Møteplassen på Karmøy forteller:

«Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært i dag hvis ikke jeg ble tatt den gangen. Antakeligvis hadde jeg gått på tyngre stoffer nå, som flere av kompisene etter hvert begynte å gjøre. Jeg trengte å bli tatt for å skjønne alvoret. Ruskontrakten med politiet og hjelpen fra Møteplassen til å skaffe ny bolig og arbeidspraksis var til stor hjelp. Det hjalp meg å bryte ut av rusen og det dårlige miljøet. Jeg fikk respekt i miljøet når jeg sa at jeg gikk på kontrakt og sa at jeg hadde slutta. Det var viktig for meg at det ble konsekvenser, at noen hjalp meg å sette grenser. I dag er jeg takknemlig for å være der jeg er, jeg er stolt av meg selv. Jeg kom meg tilbake på skolebenken, jeg trives godt og har startet på et lærlingeløp. Noen av vennene mine sluttet med rus fordi jeg gjorde det og vi holder sammen. Nå slipper jeg å stresse, tenke på rus og dealing, være redd for hva som vil skje. Jeg har vært heldig

Denne gutten er fortsatt rusfri og har et stadig bedre liv takket være et system bestående av politi og kommunalt og ideelt hjelpeapparat. IOGT Møteplassen, et lavterskel ungdomstiltak som tilbyr oppfølging, samtaler og aktiviteter, og hjelper unge å navigere i hjelpeapparatet, loset ham frem til et bedre liv.

Les også: Kvifor orkar eg å engasjere meg i politikken?

Også Konfliktrådet i Trøndelag kan vise til svært gode resultater for ungdom som får tilbud om ruskontrakter ved avdekking av narkotikabruk. Det får de til ved at ungdom allerede fra 15-16 års alder gis et likeartet tilbud i alle kommuner med samtaler og god kvalitet på oppfølgingen.

Vi trenger en forebyggings- og behandlingsreform

Dette er et system som fungerer, men vi trenger mer av det, over hele landet og uten lang ventetid.

De 100 millionene til å opprette rådgivende enheter for russaker i kommunene bør bli et første skritt i retning av en solid forebyggings- og behandlingsreform.

Kommentarer til denne saken