I Norge står prinsippet sterkt om at vaksine er frivillig, og at du skal få så god helsehjelp som mulig selv om sykdommene er helt eller delvis selvpålagt.

Men akkurat nå blir disse gode prinsippene utfordret av at hele samfunnet stenges ned for å gi uvaksinerte tid til å ta vaksinene og beskytte seg mot alvorlig sykdom.

For hver dag som går øker urimeligheten der vanlige folk er solidariske og aksepterer stengte bedrifter og skoler, mens det fortsatt er over 300.000 mennesker som er «gratispassasjerer» på andres vaksinering. Nå er både tiden og tålmodigheten i ferd med å renne ut.

Helseminister Ingvild Kjerkol har et voldsomt dilemma: Med ukentlige bekreftede smittetall på 25.000 - 35.000 nye tilfeller, er det tilnærmet umulig å stanse omikronspredningen helt.

For de aller fleste er det til å leve med.

Daglig kommer studier som viser at risikoen for å bli alvorlig syk er vesentlig lavere for omikron enn for tidligere varianter. Det er likevel en mager trøst for uvaksinerte siden omikron kanskje er fem ganger mer smittsom enn delta (dette er foreløpige og usikre tall).

Regnestykket er ikke så vanskelig: Endret risiko = økt risiko for å bli smittet ganger mindre risiko for å bli alvorlig syk

Setter du inn tallene, så ser du at risikoen for uvaksinerte øker med 50 prosent.

Folkehelseinstituttet kjemper en innbitt kamp for å få vaksinevegrerne til å forstå hvilken risiko de utsetter seg for. Og tallenes tale er entydig hvis man ser på sjansen for å alvorlig syk, innlagt på intensivavdeling eller å dø av covid-19.

Uvaksinerte utgjør nå drøyt 300.000 mennesker over 18 år i Norge, mens det er 3,9 millioner fullvaksinerte. Hadde ikke vaksinen hjulpet, burde det altså vært 13 ganger flere dødsfall blant de fullvaksinerte enn blant de uvaksinerte.

Dessverre for de ubeskyttede er det ikke slik:

  • De siste fire ukene døde det 51 uvaksinerte, mens det døde 97 fullvaksinerte.
  • Hadde de uvaksinerte vært beskyttet, kunne rundt 45 av dødsfallene vært unngått.
  • Og hadde de fullvaksinerte vært ubeskyttet, kunne det vært 566 flere dødsfall i denne gruppen.

(NB! Dette er usikre tall med feilmarginer, så de er mest for illustrere poenget).

Merk også at de uvaksinerte som dør i normalt er fire år yngre enn de vaksinerte, og at det normalt har gått veldig lenge siden de fullvaksinerte fikk sin andre dose - normalt 238 dager.

Det viser en annen viktig ting: Det er viktig å ta den 3. dosen - den såkalte boostervaksinen - for å være godt beskyttet mot alvorlig sykdom, innleggelse og død.

Den langvarige pandemien har gjort oss numme mot nye tall for dødsfall, men det er altså slik at vi aldri har vært i nærheten av det antallet dødsfall vi ser nå. Ukentlig dør rundt 50 personer med eller av covid-19. Cirka halvparten dør på sykehus, mens mange dør på det som kalles annen helseinstitusjon - altså som oftest sykehjem.

(Det må nevnes at det årlig dør drøyt 40.000 mennesker her i landet, og at forventet levetid er rundt 83 år. Covid-pasientene som dør av sykdommen er vanligvis mellom 80 og 83 år).

Så hva skal vi tro?

Uansett hvilket tall du ser på, så er det entydig at vaksine hjelper mot å bli alvorlig syk, innlagt eller å dø av covid-19. Hadde hele befolkningen vært fullvaksinert, og alle over 45 år med boosterdose, ville nedstengningen vært overdrevet.

I flere uker har Folkehelseinstituttet advart mot kraftig økende smittetall over nyttår, og som vi så over vil det føre til mange flere dødsfall blant de uvaksinerte fordi omikron er så smittsom. Når FHI bruker enhver anledning til å minne om vaksine, så er det fordi de vet at de ubeskyttede lever trygt på lånt tid.

Det FHI og helseminister Ingvild Kjerkol er mest redde for er at intensivavdelingene bryter sammen. Heldigvis har det gått rimelig greit de siste ukene, der det daglig har vært lagt inn 6-7 nye på intensivavdelingene landet over - men uten at totaltallet på innlagte har økt så sterkt.

Presset for å åpne videregående skoler og høyskoler øker, mens ansatte på hoteller og restauranter vil tilbake på jobb. Tålmodigheten overfor dem som bevisst ikke vil la seg vaksinere er tynnslitt.

Konklusjonen er brutal: Vi kan ikke stenge ned samfunnet av hensyn til de som fortsatt er uvaksinerte!


PS! Hva mener du? Må alle vise solidaritet overfor de som har høy risiko for å bli alvorlig syke fordi de ikke er vaksinerte, eller er det på tide at de tar konsekvensen av faren de utsetter seg for? Skriv et debattinnlegg!