Selv om Norge er et av verdens mest likestilte land, har vi en lang vei å gå for å sørge for atalle har like gode muligheter for å lykkes.

De siste årene har det vært fokus på kvinner i finans, å få flere kvinner ut i arbeid og ikke minst å få flere kvinner inn i styrer og konsernledelser.

Jeg håper likestillingskampen i årene som kommer, ikke bare blir kvinnekamp, men også likestillingskamp, der kompetanse veier tyngre enn kjønn.

Kvotering kan være problematisk, fordi det er basert på egenskaper som man ikke kan gjøre noe med. Det er gjerne enten kjønn eller geografi. Når det gjelder ansettelser, bør kompetanse alltid trumfe kjønn. I Forskningsrådets ledergruppe er det nå kun 17 prosent menn. I Orkla-konsernets ledergruppe er det 34 prosent kvinner, mens målet er 50 prosent innen 2025.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Likestillingsministeren raste da Orkla-konsernet for en periode hadde en midlertidigledergruppe bestående av fem menn. Orkla-sjefen forklarte at det på kort sikt var nødvendig, for å sikre den nødvendige kompetansen i ledergruppen, men at målet om jevnkjønnsfordeling lå fast. Samtidig er det ingen som stiller spørsmål ved den lave andelen menn i Forskningsrådets ledergruppe.

Kvinner og menn velger ulikt

Norge, som er et av verdens mest likestilte land, har kommet så langt i likestillingen at kvinner og menn har muligheten til å velge fritt. Det at det er ulik fordeling i yrkesgrupper er neppe et resultat av at man har for få muligheter, men heller et signal om at man blant annet har ulike interesser.

Les også: Kvotering er et useriøst skippertak

Kjønnskvotering er ikke et hjelpemiddel i likestillingskampen, heller motsatt. Moderat kan fungere som et viktig verktøy, men radikal kvotering er heller skadelig enn hjelpsomt.

Radikal kvotering bør begrunnes svært, svært godt i tilfelle. For øvrig bør man generelt tenke over at anerkjennelsen ved å bli valgt, og gleden det fører med seg, blir med en gang mye mindre når man kvoteres inn.

Kjønnskvotering er symbolpolitikk

Kvinner og menn som søker en jobb, eller et verv i et styre, vil med all sannsynlighet ha et ønske om at det er kompetansen deres, og ikke kjønnet deres eller kvoteringskrav, som gav dem vervet eller jobben.

Både næringslivet og arbeidstakere er tjent med rekruttering basert på kompetanse, ikke kjønn alene.

Symbolpolitikk er politikk på sitt verste. Kjønnskvotering er symbolpolitikk. Det løser ikke de største likestillingsproblemene vi har. Vi kvinner kan, hvis vi vil, og vi trenger ikke å kvoteres inn for å få det til!