Konflikten mellom Kina og Vesten tilspisser seg. Likevel lar vi reven slippe uhindret inn i den norske hønsegården. Den kinesiske overvåkings-appen TikTok skal snart få tilgang til Norges største datasenteranlegg.

Green Mountain er et selskap som driver datasentre i Norge. Det ble startet av det norske Smedvig-konsernet, men ble i 2021 solgt til et israelsk investeringsselskap.

Nå skal Green Mountain bygge ut Norges største datasenter i Heggvin Næringspark i Hamar og Løten kommuner. I en pressemelding forteller selskapet at man allerede har «inngått en avtale med TikTok for å dekke deres økende datalagringsbehov i Europa».

Det er ikke småtterier som skal etableres i Hamar og Løten: «Totalt fem datasenterbygg, hver med en kapasitet på 30 Megawatt, er planlagt på stedet. Den første bygningen er planlagt ferdigstilt innen november 2023.

TikTok har signert en innledende kontrakt for 3 bygninger og 90 Megawatt kapasitet, men med mulighet for å utvide kapasiteten opp til 150 Megawatt innen 2025», står det i pressemeldingen. Til sammenligning har Alta-kraftverket en installert effekt på 150 Megawatt.

Spion-app

Den kinesiske appen TikTok er en formidabel suksess. Ved siste årsskifte hadde tre milliarder lastet den ned – av klodens totalt åtte milliarder mennesker. Én milliard er aktive brukere hver måned. I Norge er det anslagsvis en million som har lastet ned TikTok. Medietilsynet anslår at 65 prosent av alle norske barn mellom 9 og 18 år er aktive brukere.

Som så mange andre apper, registrerer TikTok det meste om deg. Det er også en skikkelig spion-app: Den britiske avisen The Guardian skrev i høst at «dersom man åpner en annen nettside fra Tiktok-appen, kan appen følge hver eneste tast du trykker på – inklusive passord, kredittkortinformasjon, alle lenker. Ja, all aktivitet.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Grunnen til at TikTok er så kontroversiell er at alle dataene appen registrerer leveres videre til kinesiske myndigheter. Alle bedrifter med base i Kina plikter å rapportere inn alle data myndighetene spør om. I praksis havner de hos Kinas kommunistparti, hvor partileder Xi Jinping er landets allmektige diktator.

TikTok har ikke bare muligheter til å spionere på brukerne. Appen driver også aktiv påvirkning i politiske spørsmål.

Forbudt i mange land

Dette bekymrer sikkerhetsmyndigheter over store deler av verden:

India har totalforbudt TikTok.

USA vurderer totalforbud. Ingen ansatte i regjeringsapparatet har lov til å laste ned appen.

Australia vurderer totalforbud.

Canada forbyr statsansatte å ha appen.

EU forbyr ansatte i kommisjonen, rådet og parlamentet å ha appen.

Danmark forbyr appen for ansatte hos Statsministerens kontor og i forsvarsdepartementet. Politikere i Folketinget frarådes å ha appen.

Sverige anbefaler alle statsansatte og politikere å ikke ha appen. I Sveriges Television (SVT) er det forbud mot appen for alle ansatte.

I Norge er det verken forbud eller anbefalinger mot nedlasting av TikTok. Men det skapte store politiske kontroverser at justisminister Emilie Enger Mehl var en aktiv bruker av TikTok.

PST advarer

Norske sikkerhetsmyndigheter er lite begeistret for den økende spionasjen og påvirkningen fra Kina. I sin årlige trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Forsvarets etterretningstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet heter det at:

«Kina vil fremdeles utgjøre en betydelig etterretnings-trussel mot norske interesser i inneværende år. Kinesisk etterretning vil bruke et bredt spekter av virkemidler for å tilegne seg avansert teknologi, kunnskap og sensitiv informasjon fra norske virksomheter og institusjoner.»

I sin nye bok «Veien videre» advarer vår forrige statsminister Erna Solberg om faren for en storkrig i Øst-Asia, som en følge av at Kinas kommunistparti og diktator Xi Jinping krever å innlemme øystaten Taiwan i Kina, om nødvendig med makt.

«Risikoen er stor for at en så spent situasjon vipper over i skarp konflikt eller full krig,» skriver Solberg.

«En slik krig kan også påvirke resten av verden, og i enda større grad enn Russlands angrep på Ukraina», skriver Solberg i boka.

Les også: Norsk datasenter må ikke havne i TikToks hender

USAs etterretningstjeneste CIA advarer om at en invasjon av Taiwan kan skje allerede inne 2027. Og lytter man til de nylige uttalelsene fra Kinas utenriksminister Qin Gang kommer denne dagen snarere tidligere enn seinere. Han advarte mot at USAs politikk overfor Kina (blant annet ved å selge våpen til Taiwan) kan få katastrofale konsekvenser:

«Dersom USA ikke tråkker på bremsen men fortsetter råkjøringen i gal retning, finnes det ikke noe gjerde som kan forhindre en avsporing. Da blir det garantert konflikt og konfrontasjon,» sa den kinesiske utenriksministeren.

Kan få enorme konsekvenser

Som Solberg skriver, vil en slik konflikt og krig få enorme konsekvenser, også for Norge. Vi vil trolig måtte være med på sanksjoner mot kinesiske personer og bedrifter – slik vi er med på sanksjoner mot Russland nå.

Da er det svært lite hensiktsmessig at vi har et stort datasenter i Norge som leies av et app-selskap med nære forbindelser til Kinas kommunistparti.

Les også: Hun svikter fundamentalt i en av sine viktigste roller

Mange vil innvende at også andre apper på sosiale medier samler inn en masse data om oss. Noe som selvsagt er til stor irritasjon og også en fare for den enkeltes personvern. Heldigvis har EU klart å stramme inn på en rekke av de opplysningene som slike selskaper har lov til å samle inn. Reguleringer som Norge følger pga. EØS-avtalen.

Det er likevel en svært stor forskjell å bli fulgt med på av et kommersielt selskap i Europa eller USA, og å bli overvåket av en app som sender alle data til Kinas kommunistparti – som Vesten kan komme i storkonflikt med om ikke altfor mange år. I tilfelle en krigssituasjon vil nok svært mange TikTok-brukere synes det blir svært ubehagelig.

Bør TikTok stanses?

Noen snakker om at datasentre er viktige brikker i det grønne skiftet, hvor jo enda mer enn nå må digitaliseres. Det kan likevel ikke være Norges oppgave å levere elektrisk kraft til et kinesisk selskap som overvåker oss, og som kan bli en slags trojansk hest i en konfliktsituasjon.

Vann- og avløpsetaten i Oslo klarte å forhindre at et kinesisk selskap fikk adgang til kritisk infrastruktur som vannforsyningen til hovedstaden. Det samme bør skje nå. Politikere fra alle partier bør nå samarbeide med norske sikkerhetsmyndigheter i å få stanset at overvåkings-appen TikTok får lov til å leie datakraft i Norge.

Og de bør ikke stanse der. Norge bør også følge etter Danmark og Sverige og andre NATO-land og hindre at ansatte i statsapparatet har appen på sine telefoner. Så bør man i neste omgang vurdere om ikke TikTok bør stanses for nedlasting i vårt land. Helst før 2027.