Ofrene for kriminalitet skal vite at vi er på deres side. For Høyre er det viktig at vi inn i neste stortingsperiode vil sette ofres rettssikkerhet høyere, og derfor er jeg glad for at Høyres landsmøte støttet mitt forslag om evig kontaktforbud.

Vi er etter hvert blitt flinke til å snakke om de kriminelle, og hvordan vi skal slå hardt ned på straffbare handlinger i landet vårt. Høyre i regjering har bidratt til å stramme skruen.

Vi har fått nærmere 2500 flere operative politifolk i hele landet. Vi har etablert forebyggende enheter i hvert eneste politidistrikt. Og snart kommer det nye lovforslag som vil gjøre livet til de kriminelle gjengene svært vanskelig.

Dette er jeg stolt av, fordi politiets arbeid er avgjørende for at en kan leve trygge liv.

For mange lever et liv i frykt

Selv om de aller fleste av oss lever relativt trygge liv. Men det finnes også mennesker i Norge som lever med konstant angst og frykt for hva hverdagen vil bringe. Ofrene.

Les også: Det handler ikke om å fryse eller gå sulten til sengs

Som justisminister får jeg både høre om og snakke med mennesker som har opplevd de verste ting. Et av besøkene som satt mest preg på meg, var til et krisesenter for kvinner i Oslo. Der bor kvinner som har flyktet fra voldelige relasjoner. Noen kom dit alene, andre kom dit med barn. Felles for dem alle er at de er livredde for hva som venter dem utenfor krisesenterets trygge dører.

Men en dag må de ut av krisesenteret og tilbake til samfunnet. Da er det samfunnets plikt å sørge for at de føler seg trygge, og kan leve så normale og frie liv som mulig.

Jeg har møtt kvinner – det er som regel det – som lever på hemmelig adresse og skjuler identiteten sin i frykt for en voldelig eksmann. For å være ærlig gjør det meg forbanna.

Må diskutere sterkere vern av ofrene

Etter å ha styrket politiet, fengslene og domstolene, mener jeg at derfor det nå er omsorgen og rettsikkerheten for ofrene som må frem i lyset. Da er det spesielt tre ting jeg mener vi må løfte:

Sterke vern av ofre fra innsatte gjennom at varig kontaktforbud skal være hovedregelen for den mest alvorlige voldskriminaliteten.

Vi trenger mer bruk av omvendt voldsalarm, slik at det er den kriminelle og ikke offeret som skal passe seg for hvor de beveger seg.

Og til sist trenger vi bedre oppfølging av de som anmelder kriminalitet ved å etablere obligatorisk varsling når innsatte slippes ut av fengsel, enten det er på prøve eller etter endt soning

Inngripende tiltak for hvem?

I den gode kampen mot kriminalitet har både ofrene for kriminalitet og deres pårørende fått for lite oppmerksomhet. Det skal Høyre gjøre noe med om vi vinner valget til høsten.

God offeromsorg handler ikke bare om å støtte ofrene for kriminalitet, men om rettsikkerheten i samfunnet vårt og tryggheten til enkeltindivider. Jeg vet at tiltakene jeg løfter er inngripende for de som blir omfattet av dem.

Men da må vi stille oss spørsmålet: Hva er det egentlig som er mest inngripende?

Les mer fra Norsk debatt her

Begår du alvorlige lovbrudd og ugjerninger mot andre, så er ansvaret og straffebyrden din – ikke offerets. Ofrene må kunne leve så frie liv som mulig.

Jeg nekter å godta at voldsutsatte kvinner og menn må gå med en voldsalarm på kroppen resten av livet, eller flytte til en annen by i frykt for overgriperen sin. Det er ikke et samfunn jeg vil ha.

Vi må hjelpe kvinner og menn som blir utsatt for kriminalitet. De skal vite at vi er på deres side. Derfor er jeg veldig glad for at Høyres landsmøte løfter ofrenes fane, slik at vi i neste valgperiode kan gjennomføre disse viktige tiltakene.