På fredag våknet vi til nyheten om at det er mange som sliter i møtet med Navs digitale tjenester. Mange av de mest sårbare har ikke den digitale og språklige kompetansen som skal til for å ta i bruk selvbetjente digitale løsninger. Derfor må vi sørge for et sikkerhetsnett.

Les også: Et politisk mirakel

Gjennom pandemien har det vært en stor styrke for oss at Norge er et av verdens mest digitaliserte land.

Digitalisering flytter offentlige tjenester hjem i stua. Det forenkler hverdagen vår. Og det bidrar til økt verdiskaping for bedriftene, som kommer vår felles velferd til gode.

Digital utenforskap

Men den raske utviklingen gjør at vi må være ekstra påpasselige overfor de som ikke mestrer digitale verktøy. Det var fredagens NRK-reportasje et godt eksempel på.

Digitalt utenforskap er sterkt knyttet til å stå utenfor arbeidslivet. Arbeid til alle er derfor det viktigste verktøyet for digital inkludering.

Vi må derfor sørge for at de som håndterer den nye digitale hverdagen, kan bli enda bedre: Gjennom at de fleste av oss logger oss på nett fremfor å oppsøke et offentlig kontor frigjør vi kapasitet som heller kan brukes på de som trenger det aller mest.

Les også: Vi må tørre å snakke om mor

Slik kan vi sikre at det fins et sikkerhetsnett av løsninger for de som har dårlig tilgang eller forståelses av digitale verktøy. For de som trenger velferdstjenestene aller mest, skal det være mulig å møte et menneske - ansikt til ansikt.

Dette gjelder ikke veldig mange, men for noen er det helt nødvendig.

Ønsker å gjøre det lettere å henge med

Gjennom blant annet Digihjelpen og Seniornett gjøres det i dag betydelig innsats rundt i kommunene for å gi opplæringstilbud til alle som ønsker det.

Men mange føler at det er vanskelig å henge med i det digitale samfunnet. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med. Vårt mål er å skape mer og inkludere flere. Først og fremst må vi inkludere flere i arbeidslivet, men vi må også sørge for digital inkludering.

Derfor er regjeringen derfor nå i gang med vår nye digitale inkluderingsstrategi – «Digital hele livet».

Les flere innlegg fra Norsk debatt her

I arbeidet med «Digital hele livet» vil vi hente inn innspill fra hele landet.

Målet er at alle skal ha den nødvendige kompetansen for å ta en større del i det digitale arbeidslivet og dagliglivet.